Shrewsbury International School Bangkok: โรงเรียนสองแคมปัสที่เตรียมความพร้อมทุกด้านไว้ให้เด็กๆ เพื่อโอกาสที่ดีในอนาคต

เพราะโลกในอนาคตของเราจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่และผู้ปกครองจะเตรียมความพร้อมและแนวทางให้กับเด็กๆ ในปัจจุบันไว้อย่างไร

 

โรงเรียนอนุบาลจึงเป็นสถานที่เริ่มต้นที่จะทำให้เด็กๆ รู้ว่าการเรียนรู้ไม่ได้หมายถึงการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่โรงเรียนอนุบาลยังมีความสำคัญในการวางรากฐานการเติบโต เป็นประตูสำคัญในการเปิดโอกาสทางการศึกษาและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

1. โลกแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กมีความอยากเรียนรู้ตลอดเวลา

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีกรุงเทพ ใช้หลักสูตร National Curriculum for England จากประเทศอังกฤษ โดยเปิดสอนนักเรียนอายุ 3 ถึง 18 ปี ในระดับชั้น EY1 จนถึง Y13 โดยครูชาวต่างชาติที่มีคุณวุฒิQualified Teachers จากประเทศอังกฤษ

ที่มีจุดเด่นคือสร้างรากฐานแห่งความสุข สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถพึ่งพาตนเองได้

นอกจากหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้ว สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นริเวอร์ไซด์แคมปัส บนถนนเจริญกรุง หรือซิตี้แคมปัส บนถนนพระรามเก้า ก็ยังมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เด็กได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ได้เล่น และเรียนรู้ในสนามหญ้าขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก

จุดเด่นของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีกรุงเทพ ริเวอร์ไซด์แคมปัส คือการมีพื้นที่ของโรงเรียนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา กความกว้างใหญ่และมีชีวิตชีวาของสายน้ำกับสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าภายในโรงเรียน ช่วยสร้างความผ่อนคลายให้เด็กๆ ได้เป็นอย่างดีหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าเด็กทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีทักษะ ความสนใจ และความต้องการในแบบของตัวเอง ที่นี่จึงเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ค้นพบตัวเองผ่าน ‘Active Learning’ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ อย่างเต็มที่

ส่วนจุดเด่นของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีกรุงเทพ ซิตี้แคมปัส คือห้องเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ในอาคารสองชั้นที่มีทั้งห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว สิ่งอำนวยความสะดวก ใกล้ชิดสนามหญ้าโดยไม่ลืมที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก ทำให้เด็กได้เล่นและเรียนรู้อย่างอิสระ

2. เตรียมพร้อมให้เด็กเข้าใจโลกแห่งความหลากหลาย

โลกของเราเป็นสังคมที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา การเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ เติบโตขึ้นเป็นเรื่องสำคัญ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีกรุงเทพแห่งนี้ เป็นศูนย์รวมของคุณครูและเด็กๆ หลากหลายเชื้อชาติ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างหลากหลายในสังคมต่อไปในอนาคต

3. โรงเรียนนานาชาติชั้นนำของเมืองไทย
ที่มีมาตรฐานทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ มีจุดเด่นในด้านการจัดการศึกษาให้นักเรียนแต่ละช่วงวัยได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม รวมถึงมี Sixth Form Centre หรือศูนย์การเรียนรู้และให้คำปรึกษาในการสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ทำให้เด็กๆ มีความพร้อมและความมั่นใจที่จะเติบโตขึ้นในโลกที่เท่าเทียบกับนานาประเทศ ทุกปีมีเด็กนักเรียนของโรงเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเพราะ

สถิติล่าสุดคือในปี 2019 มีเด็กนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีกรุงเทพได้การตอบรับจาก

มหาวิทยาลัยทั้งหมด 111 คน ซึ่งเป็นการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จำนวน 477 การตอบรับ

และตอนนี้ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีกรุงเทพ กำลังจะเปิดรับนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาลประจำปีการศึกษา 2563 หากคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจโรงเรียนที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มโอกาสทุกด้านให้ลูกรัก ถ้าไม่อยากเป็น waiting lists ต้องไม่รอช้า เพราะรู้กันดีว่าเปิดรับสมัครทีไร มีผู้ปกครองสนใจสมัครจนเต็มภายในเวลาอันรวดเร็วทุกที

ผู้ปกครองที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัยของทางโรงเรียนได้ที่: http://bit.ly/2Wr1tRd

 

#EarlyYearsEducationBangkok
#InternationalEducation
#Advertorial

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST