Category: Book review
Book review

นิทานที่ช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้การเข้าสังคม

เมื่อลูกถึงวัยเข้าโรงเรียน สิ่งที่ลูกจะต้องพบเจอคือ สภาพสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคย คุณพ่อคุณแม่จึงควรเตรียมทักษะการปรับตัวและเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมใหม่ให้ลูกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ หนังสือนิทานเองก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยเตรียมตัวรับมือกับสิ่งแปลกใหม่เช่นเดียวกัน วันนี้เราจึงมีหนังสือนิทานที่จะช่วยฝึกทักษะและช่วยให้ลูกเรียนรู้การเข้าสังคมมาแนะนำ 3 เรื่องด้วยกันค่ะ