Category: Book review
Book review

นิทาน 3 เรื่องที่จะช่วยให้ลูกยอมรับและกล้าจะแตกต่าง โดย เจลดา ภูพนานุสรณ์

การยอมรับความแตกต่าง เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การปฏิบัติตัวกับผู้คนรอบข้างอย่างเท่าเทียม ดังนั้นการปลูกฝังทัศนคตินี้ให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กจึงเป็นเรื่องจำเป็น ไม่ใช่แค่เพื่อให้ลูกได้เป็นเด็กที่รู้จักเปิดใจกว้างและมีเมตตาในการปฏิบัติตัวกับผู้อื่น แต่ยังเพื่อให้ลูกรู้จักสร้างความกล้าหาญที่จะทำสิ่งที่แตกต่างและสร้างสรรค์โดยไร้ซึ่งกำแพงแห่งความกลัวการเป็นคนที่แตกต่างอีกด้วย

Book review

หนังสือนิทานกับความตาย

การสร้างความเข้าใจให้เด็กเรียนรู้ว่าการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ จึงเป็นเรื่องสำคัญ นิทานหลายเรื่องจึงเกิดขึ้นเพื่อเข้ามาเป็นผู้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ บอกเล่าเรื่องราวที่น่าเศร้านี้อย่างละมุนละม่อม วันนี้เรามีนิทานที่เกี่ยวกับความตายมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่ 3 เรื่องด้วยกัน

Book review

อ่าน ‘สงคราม’ ให้ลูกฟัง

เด็กไม่ได้เกิดมาพร้อมความเกลียดชังและแก่งแย่งแข่งขัน แต่โลกจะสอนให้เขาค่อยๆ รู้จักมันขึ้นมาทีละน้อย หน้าที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่ จึงเป็นการสร้างทัศนคติที่ดี สอนให้ลูกรู้เท่าทันกิเลสที่แฝงอยู่ในตัวเราทุกคน สอนให้ยับยั้งความเกลียดชัง และหาสันติวิธีในการดำรงชีวิต เพื่อที่โลกของเราจะได้ไม่ต้องพบเจอกับสงครามอีก

Books for Kids
Book review

นิทานกับการค้นหาตัวเอง

การค้นหาตัวเอง เป็นสิ่งที่เด็กในวัยมัธยมหรือมหาวิทยาลัยมักถูกตั้งคำถาม หรือกดดันอยู่บ่อยๆ เพราะเป็นวัยที่ต้องเลือกเส้นทาง และตัดสินใจสิ่งต่างๆ ให้กับตัวเอง เช่น เราเป็นคนอย่างไร เราชอบอะไร เรามีข้อดีอย่างไร เราอยากทำอะไรต่อไป แต่การจะตอบคำถามเหล่านี้ ไม่ได้เริ่มต้นตอนเลือกแผนการเรียน หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัย มันเริ่มตั้งแต่ยังเด็ก

Book review

นิทานที่ช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้การเข้าสังคม

เมื่อลูกถึงวัยเข้าโรงเรียน สิ่งที่ลูกจะต้องพบเจอคือ สภาพสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคย คุณพ่อคุณแม่จึงควรเตรียมทักษะการปรับตัวและเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมใหม่ให้ลูกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ หนังสือนิทานเองก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยเตรียมตัวรับมือกับสิ่งแปลกใหม่เช่นเดียวกัน วันนี้เราจึงมีหนังสือนิทานที่จะช่วยฝึกทักษะและช่วยให้ลูกเรียนรู้การเข้าสังคมมาแนะนำ 3 เรื่องด้วยกันค่ะ