Category: Features

สัญญาณเตือนว่าลูกอาจมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า (Language Development Delay)

พัฒนาการทางภาษาถือเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการฝึกฝน เพื่อเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตต่อไป และหากไม่ได้รับการฝึกฝนหรือส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการทางภาษาในช่วงวัยที่เหมาะสม ก็จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นเด็กมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า มีศักยภาพในการสื่อสารกับผู้อื่นน้อยลง ส่งผลต่อการเรียนรู้และบุคลิกภาพของลูกต่อไปในอนาคต

ลูกชอบเก็บตัวทำไงดี?!

แต่ถ้าลูกของคุณพ่อคุณแม่ มีอาการเมินเฉยต่อคนรอบข้าง เก็บตัว และหมกมุ่นอยู่กับการเล่นคนเดียวมากเกินไป ก็อาจส่งผลต่อพัฒนาการและขาดทักษะการเข้าสังคมได้

5 แบบอย่างที่ดีที่คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นแบบอย่างให้ลูก

คุณพ่อคุณแม่น่าจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า ‘ลูกคือกระจกสะท้อนของพ่อแม่’ เพราะพฤติกรรม ท่าทาง บุคลิก และลักษณะนิสัยของลูก ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากการเรียนรู้และซึมซับมาจากตัวตนของคุณพ่อคุณแม่เป็นส่วนมาก

5 ทริกดีๆ สร้างเวลาคุณภาพกับลูก ฉบับ working parent

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนย่อมมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวเองที่นอกเหนือไปจากหน้าที่เลี้ยงและดูแลลูกตลอด 24 ชั่วโมง และด้วยภารกิจที่รัดตัว ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนมีเวลาให้ลูกไม่เต็มที่ หรือบางทีพยายามจะอยู่กับลูกให้มากที่สุดแล้ว แต่ก็ไม่สามารถโฟกัสหรือจดจ่ออยู่ที่ลูกได้นาน เพราะต้องทำนั่นจัดการนี่ไปด้วยเสมอ

รวม 5 คอนเทนต์แนะนำ หมวด ‘เด็กกับเทคโนโลยี’ ปี 2021

ปฏิเสธเลยไม่ได้ว่า ยุคที่มีการระบาดของโควิด-19 เทคโนโลยีที่เคยมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากอยู่แล้ว กลับยิ่งกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างใกล้เคียงปกติมากที่สุด

รวม 5 คอนเทนต์แนะนำ หมวด ‘เพศศึกษาที่ลูกควรรู้’ ปี 2021

ปี 2021 เป็นปีที่การพูดและทำความเข้าใจเรื่องเพศศึกษากับเด็กๆ ถูกหยิบยกมาพูดถึงมากขึ้น เพราะเพศศึกษา จะช่วยให้เด็กๆ รู้จักและเข้าใจร่างกายของตัวเอง รู้จักปกป้องตัวเองจากการล่วงละเมิด รวมถึงเรียนรู้เรื่องสิทธิและการเคารพร่างกายของตัวเองและคนอื่น

รวม 5 คอนเทนต์แนะนำ หมวด ‘คุณพ่อคุณแม่แฮปปี้’ ปี 2021

บทบาทหน้าที่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ นอกจากจะเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงแล้ว สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ไม่สามารถละเลยได้คือความสุขของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละ

รวม 5 คอนเทนต์แนะนำ หมวด ‘การเรียนของลูก’ ปี 2021

ปี 2021 ที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แต่เด็กๆ นอกจากจะไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นเรียนรู้โลกกว้างแล้ว รูปแบบการเรียนของลูกก็ต้องเปลี่ยนไป จากที่ควรได้ไปโรงเรียน ได้เจอเพื่อนๆ ได้เจอคุณครู ได้มีปฏิสัมพันธ์กันซึ่งหน้า ก็เปลี่ยนเป็นต้องนั่งเรียนออนไลน์ผ่านหน้าจออยู่ที่บ้าน

รวม 5 คอนเทนต์แนะนำ หมวด ‘สุขภาพและโรคภัยต่างๆ ในเด็ก’ ปี 2021

สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บของลูกยังคงเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่กังวลใจได้เสมอ ยิ่งในปีที่โรคระบาดกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนทุกเพศทุกวัย ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปี 2021 เป็นปีที่คุณพ่อคุณแม่จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองและลูกน้อยให้แข็งแรงมากกว่าทุกปี

รวม 5 คอนเทนต์แนะนำ หมวด ‘สุขภาพจิตใจของลูกน้อย’ ปี 2021

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิตในเด็กเริ่มถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงและให้ความสำคัญมากขึ้น