READING

Kids Story: นิทานเรื่อง หนูกับลิง...

Kids Story: นิทานเรื่อง หนูกับลิง

โดย เจลดา ภูพนานุสรณ์

จากผู้เขียน:

ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็จะมีความสุขเมื่อได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดี และความสัมพันธ์ที่ดีก็เกิดจากการให้และรับอย่างเท่าเทียม ในขณะที่การละเลยความรู้สึกของอีกฝ่าย เห็นแก่ตัว หรือเอาเปรียบกันแม้เพียงเล็กน้อย ก็คือจุดเริ่มต้นที่จะทำลายความสัมพันธ์นั้นๆ

การปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ที่จะรับฟัง ใส่ใจ และเห็นคุณค่าของคนอื่นจึงเป็นพื้นฐานนิสัยที่จะทำให้เขาสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบตัว และเรียนรู้ที่จะรักษามันไว้ได้

mousemonkey_1

หนูชอบกินแอปเปิ้ล

ลิงชอบกินหัวมัน

mousemonkey_2

หนูกับลิงเป็นเพื่อนกัน

ไม่สิ! หนูเป็นลูกน้องของลิง เพราะลิงตัวใหญ่กว่า

mousemonkey_3

หนูทุกตัวช่วยกันขุดหัวมันให้กับลิง

และลิงก็แบ่งหัวมันให้หนู

แต่หนูอยากกินแอปเปิ้ลมากกว่า

mousemonkey_4

หนูแต่ละตัวเริ่มร้องขอแอปเปิ้ลจากลิง

อยากให้ลิงปีนไปเก็บแอปเปิ้ลบนต้น เช่นเดียวกับที่พวกมันช่วยกันขุดหัวมันที่อยู่ในดิน

แต่ลิงไม่เคยได้ยินเสียงเล็กๆ ของหนู

mousemonkey_5

หนูจึงรวมตัวกัน เพื่อให้เสียงขอร้องของพวกมันดังขึ้น

พวกหนูส่งเสียงร้องขอแอปเปิ้ลจากลิงพร้อมกัน

mousemonkey_6

คราวนี้ ลิงได้ยินเสียงของพวกหนูแล้ว แต่กลับทำเป็นไม่ได้ยิน

เพราะมันไม่ชอบและไม่สนใจไยดีแอปเปิ้ล

mousemonkey_7

ด้วยความรำคาญ ลิงจึงให้กล้วยกับพวกหนู เพื่อหวังจะให้พวกหนูเงียบเสียง
(ลิงก็ชอบกินกล้วยเหมือนกัน แต่ชอบน้อยกว่าหัวมันนิดหน่อย)

mousemonkey_8

แต่พวกหนูไม่ต้องการกล้วย พวกมันต้องการแค่แอปเปิ้ลเท่านั้น

เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ พวกหนูก็เลิกขุดหัวมันให้ลิง และค่อยๆ ตีตัวออกห่างจากลิงไปทีละตัว

mousemonkey_9

จนในที่สุด ลิงก็ไม่เหลือหนูไว้เป็นลูกน้องแม้แต่ตัวเดียว

ลิงจึงไม่ได้กินหัวมันอีกเลย

มันจึงยอมปีนขึ้นไปเก็บแอปเปิ้ล และเอาไปมอบให้พวกหนู

แลกกับการกลับมาเป็นลูกน้อง ช่วยขุดหัวมันให้มันเหมือนเดิม

mousemonkey_10

แต่ตอนนี้พวกหนูไม่ต้องการแอปเปิ้ลจากลิงอีกแล้ว

เพราะพวกมันเรียนรู้ที่จะหาแอปเปิ้ลกินด้วยตัวเอง และยังได้หัวหน้าคนใหม่

เป็นหนูด้วยกันที่ไม่ตัวใหญ่เกินไป และรับฟังเสียงของหนูตัวอื่นเสมอ

ดังนั้นลิงจึงต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว และไม่ได้กินหัวมันอีกเลย


Jlada P.

กระต่ายน้อยประจำเอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก ผู้ชอบไปนั่งหย่อนใจ เอกเขนกอยู่ที่เฉลียง พร้อมความคิดที่ว่าโลกยังสวยเสมอ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST