READING

เตรียมรับมือ ลูกวัยรุ่น: 4 เรื่องสำคัญที่คุณพ่อควร...

เตรียมรับมือ ลูกวัยรุ่น: 4 เรื่องสำคัญที่คุณพ่อควรสอนลูกชายก่อนเข้าสู่วัยรุ่น

ลูกวัยรุ่น

พอลูกเริ่มโต คุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งรู้สึกหายเหนื่อยจากการเลี้ยงลูกเล็ก อาจต้องเตรียมตัวเหนื่อยอีกรอบ เมื่อพบว่าลูกน้อยของเรากำลังผ่านพ้นจากวัยเด็ก เข้าสู่ช่วงคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมี ลูกวัยรุ่น

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนน่าจะพอจำช่วงเวลาวัยรุ่นหรือวัยแห่งการต่อต้านของตัวเองได้ โดยเฉพาะคุณแม่กับลูกสาว และคุณพ่อกับลูกชายย่อมเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของลูกในช่วงวัยนี้ได้ดีกว่าใคร

โดยเฉพาะลูกชายในช่วงวัยก่อนวัยรุ่น จะเริ่มมีพฤติกรรม บุคลิก และลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน เช่น มีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น ชอบความท้าทาย ต้องการเป็นผู้นำ รักอิสระ ไม่ชอบการถูกตีกรอบหรือบังคับให้ทำและไม่ทำอะไร การสอนลูกชายวัยนี้จึงสร้างความหนักใจให้คุณพ่อคุณแม่ได้พอสมควร

ดังนั้น นอกจากการดูแลในช่วงวัยเด็กของลูกแล้ว สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำควบคู่กันมาตลอดก็คือการเตรียมตัวรับมือ ลูกวัยรุ่น ด้วยการปลูกฝังกระบวนการความคิดและพฤติกรรมเชิงบวกให้เป็นนิสัยติดตัวลูกไปโดยธรรมชาติ โดยเฉพาะลูกชาย เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ลูกก็จะสามารถจัดการกับอารมณ์ รับมือกับความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะเป็นวัยรุ่นที่มีคุณภาพโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องใช้การบังคับให้เกิดความขัดแย้งกันในอนาคต

เราจึงรวบรวม 5 เรื่องสำคัญที่คุณพ่อควรสอนลูกชายก่อนเข้าสู่วัยรุ่นมาฝากกันค่ะ

1. การเป็นสุภาพบุรุษ (Gentleman)

ลูกวัยรุ่น

ความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ที่ลูกผู้ชายทุกคนควรมี และได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อสอนลูกชาย เติบโตเป็นวัยรุ่นที่มีคุณภาพ รู้จักการให้เกียรติผู้อื่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ

คุณสมบัติของสุภาพบุรุษมีอยู่หลายอย่าง เช่น รู้จักกาลเทศะ การใส่ใจความรู้สึกผู้อื่น หรือการมีทัศนคติเชิงบวก คุณพ่อควรเริ่มจากการเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกก่อน ลูกชายวัยซนจะค่อยๆ ซึมซับและเลียนแบบพฤติกรรมของคุณพ่อ จากนั้นคุณพ่อจึงเริ่มสอนวิธีการหรือรายละเอียดของการเป็นสุภาพอีกครั้ง เช่น สอนมารยาทการเข้าสังคม การวางตัวต่อเพศตรงข้าม รวมถึงการสอนแต่งตัวให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่

2. How to จัดการเงินค่าขนม

ลูกวัยรุ่น

คุณพ่ออาจมองว่าการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับลูกชายตัวน้อย แต่ความจริง ก่อนเข้าสู่วัยรุ่นคุณพ่อควรสอนทักษะวางแผนการเงิน เพื่อให้ลูกชายมีนิสัยทางการเงินที่ดี รู้จักวิธีบริหารเงิน การออม และการลงทุนตั้งแต่ยังเล็ก

คุณพ่อสามารถฝึกให้ลูกรู้จักวางแผนการเงินได้ง่ายๆ จากการให้ลูกเก็บเงินซื้อของเล่นที่อยากได้ด้วยตัวเองจากเงินค่าขนมที่คุณพ่อคุณแม่ให้ในแต่ละวัน นอกจากจะช่วยส่งเสริมทักษะวางแผนทางการเงินให้ลูกแล้ว ยังสนับสนุนให้ลูกชายรู้จักคุณค่าของเงินอีกด้วย

3. วิธีรับมือกับอารมณ์ที่ไม่มั่นคง

ลูกวัยรุ่น

โดยธรรมชาติเมื่อลูกชายเข้าสู่วัยรุ่น ฮอร์โมนในร่างกายที่สูงขึ้นจะส่งผลกับทั้งทางกายภาพและอารมณ์ ทำให้ลูกชายมีอารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย มีความรู้สึกชอบและไม่ชอบรุนแรง เกิดความรู้สึกอ่อนไหวในบางครั้ง หากลูกชายไม่รู้จักรับมือกับอารมณ์ของตัวเอง โอกาสที่ลูกจะมีความเครียดและเกิดปัญหาทางอารมณ์ก็จะสูงขึ้น

คุณพ่อสามารถสอนลูกชายตัวน้อยให้รู้จักรับมือกับอารมณ์ของตัวเองได้จากการใช้เวลาหลังเลิกเรียนพูดคุยกับลูก หรือให้ลูกเขียนบันทึกความรู้สึกตัวเองในแต่ละวัน เพราะการเขียนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ลูกจะได้ระบายความรู้สึกของตัวเองได้อย่างอิสระ โดยไม่รู้สึกเคอะเขิน ที่สำคัญคุณพ่อควรสอนให้ลูกรู้จักให้อภัยตัวเอง เมื่อเขาเผลอแสดงอารมณ์รุนแรงใส่คนรอบข้าง เพราะการจดจ่ออยู่กับความผิดพลาดของตัวเอง อาจนำไปสู่การเกิดโรคย้ำคิดย้ำทำ OCD (Obsessive Compulsive Disorder) ในวัยรุ่นต่อไปได้

4. การเป็นตัวของตัวเองสำคัญที่สุด

ลูกวัยรุ่น

สังคมมักกำหนดรูปแบบของผู้ประสบความสำเร็จ และคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการยกย่องเอาไว้ เช่น ต้องเป็นคนคิดนอกกรอบ ต้องแตกต่างและพิเศษกว่าคนอื่น ทำให้ลูกชายที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น มักจะพยายามทำตัวให้เป็นที่ยอมรับจากสังคมและครอบครัว ด้วยการไม่เป็นตัวของตัวเอง ปกปิดและ เก็บซ่อนความชอบตัวเอง เพื่อทำตามค่านิยมในสังคม จนทำให้ลูกชายกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขในช่วงวัยที่ควรเป็นตัวของตัวเองที่สุดได้

คุณพ่อควรสนับสนุนให้ลูกชายยอมรับและเคารพความเป็นตัวเองตั้งแต่ยังเล็ก เช่น หากลูกชายชอบวาดรูป ระบายสีมากกว่าการเตะบอล คุณพ่อควรชื่นชมและพยายามผลักดันให้ลูกรู้สึกว่าสิ่งที่ลูกชอบไม่ใช่จุดอ่อนของเด็กผู้ชาย ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม พร้อมทั้งสอนให้ลูกชายยอมรับในความชื่นชอบที่แตกต่างของผู้อื่นด้วย

อ้างอิง
All Pro Dad
moms

PITTAYARAT CH.

พิทยารัตน์ ชูพล: เด็กผู้หญิงผู้รับบทบาทลูกสาวคนเล็ก ที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักเเละความใส่ใจจากคุณแม่ จนมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะมอบความรักอันยิ่งใหญ่แบบนี้ให้ใครสักคนบ้าง

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST