READING

12 นิสัยดีๆ ที่พ่อแม่สร้างให้ลูกได้...

12 นิสัยดีๆ ที่พ่อแม่สร้างให้ลูกได้

ไม่มีคำว่าเด็กเกินไป ที่จะสร้างนิสัยที่ดีให้กับลูก การปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็กต่างหาก ที่จะทำให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเช่นกัน

และนี่คือ 12 นิสัย ที่คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกฝนและปลูกฝังให้ลูกค่อยๆ เรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็ก

1. นอนเป็นเวลา

Nicekids_web_1

การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของลูก ดังนั้น คุณแม่ควรสร้างนิสัยการนอนที่มีคุณภาพให้ลูก โดยเวลาเข้านอนไม่ควรเกินสี่ทุ่ม และตื่นไม่เกินเจ็ดโมงเช้า ต้องให้ลูกนอนอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง

เทคนิคที่จะช่วยให้ลูกนอนหลับสนิทถึงเช้าเลยก็คือ ปรับแสงสว่างและอุณหภูมิในห้องนอนให้เหมาะสม ให้ลูกดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเข้านอน

2. ออกกำลังกาย

Nicekids_web_2

การวิ่งเล่นของเด็กก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ดังนั้น คุณแม่ควรสร้างนิสัยรักการออกกำลังกายให้กับลูก ด้วยการปล่อยให้ลูกได้ไปวิ่งเล่นกับเพื่อน อย่างน้อยวันละ 1-1.30 ชั่วโมงต่อวัน แทนการนั่งดูโทรทัศน์หรือเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

3. ฝึกให้ปฏิบัติตามกฎ

Nicekids_web_3

การฝึกให้ลูกรู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัวหรือสังคม เป็นเรื่องสำคัญที่คุณแม่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะกฎที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาความปลอดภัย ทั้งต่อตัวลูกเองและผู้อื่น เช่น คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกปฏิบัติตามกฎจราจร ด้วยการเดินบนทางเท้าอย่างระมัดระวัง ข้ามถนนบนสะพานลอยหรือทางม้าลาย และต้องดูสัญญาณไฟจราจรทุกครั้ง

นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ควรตั้งกฎหรือข้อห้าม ในเรื่องที่สำคัญและอาจก่อให้เกิดอันตรายกับลูกอย่างชัดเจน เช่น ห้ามเล่นประทัด ห้ามเล่นเตาแก๊ส ห้ามเล่นไฟ เป็นต้น

4. สอนไม่ให้ไว้ใจคนแปลกหน้า

Nicekids_web_4

เด็กอายุ 3-4 ขวบ อาจยังไม่สามารถแยกแยะคนที่เข้ามาหาด้วยความหวังดีหรือไม่หวังดีได้ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักสังเกตอาการ และการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น รวมถึงสอนวิธีการเอาตัวรอด เมื่อลูกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ

คุณพ่อคุณแม่สามารถยกตัวอย่างคนที่ลูกไว้ใจ และสามารถร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ เช่น คุณครู ญาติสนิท รวมทั้งชี้ให้ลูกรู้จักสังเกตจุดที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆ

5. รับประทานอาหารมีประโยชน์

Nicekids_web_5

เด็กๆ มักจะตื่นเต้นกับขนมหวาน ที่หน้าตาและสีสันดึงดูดความสนใจของพวกเขาได้ดี แต่นิสัยการกินที่ดีของลูกเกิดขึ้นได้ด้วยฝีมือของคุณพ่อคุณแม่ เช่น การให้ลูกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ การเตรียมอาหารที่มีผักและผลไม้ครบถ้วน หลีกเลี่ยงของทอด ของหวาน และอาหารที่ไม่มีประโยชน์เท่าที่ทำได้

6. ดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว

Nicekids_web_6

น้ำสะอาดเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะเด็กๆ เพราะพวกเขาสูญเสียเหงื่อไปกับการวิ่งเล่น และเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกาย จึงต้องดื่มน้ำให้เพียงพอ

เทคนิคที่จะช่วยให้ลูกดื่มน้ำเปล่ามากขึ้น ทำได้โดยการบีบน้ำมะนาวลงไปในน้ำเปล่าเล็กน้อย เพื่อให้น้ำเปล่ามีรสชาติมากขึ้น

7. สุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญ

Nicekids_web_7

การสอนให้ลูกมีนิสัยรักความสะอาด เพื่อป้องกันลูกจากโรคผิวหนัง รวมถึงเชื้อโรคต่างๆ เช่น สอนให้ลูกอาบน้ำอย่างน้อยวันละสองรอบ สอนให้ลูกสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง รวมถึงการสอนให้ลูกเปลี่ยนเสื้อผ้า หลังจากกลับมาจากออกกำลังกาย วิ่งเล่น หรือแม้แต่กลับมาจากโรงเรียนก็ตาม

8. รับประทานอาหารเช้า

Nicekids_web_8

อาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญและให้พลังงานกับลูกมากที่สุด ดังนั้น ก่อนที่ลูกจะไปโรงเรียน คุณแม่ควรเตรียมอาหารเช้าที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ เพราะหากไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียน จะส่งผลให้เขารู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรงในการเรียนและทำกิจกรรมต่างๆ

9. ปลูกฝังให้รอบรู้

Nicekids_web_9

คุณแม่สามารถปลูกฝังให้ลูกฉลาดและรอบรู้ได้ เพียงแค่เริ่มให้ลูกอ่าน บทความหรือข่าวสารต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มทักษะทางภาษาและกระตุ้นนิสัยรักการอ่านอีกด้วย

10. ช่วยทำงานบ้าน

Nicekids_web_10

ไม่มีคำว่าเด็กเกินไป ในการช่วยคุณแม่ทำงานบ้าน เพราะลูกสามารถช่วยคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ได้ เช่น เล่นของเล่นเสร็จแล้วเก็บเข้าที่ จัดหนังสือให้เป็นระเบียบหลังอ่านจบ

จริงๆ แล้ว การมอบหมายหน้าที่ให้ลูกทำ จะทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองสำคัญ และเป็นการปลูกฝังนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นให้ลูกอีกด้วย

11. รู้จักวางตัวในที่สาธารณะ

Nicekids_web_11

คุณแม่ควรปลูกฝังให้ลูกเป็นเด็กน่ารักในที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นพูดจาน่ารักกับคนอื่น ไม่ขีดเขียนหรือทำลายทรัพย์สินสาธารณะ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ให้ลูกได้เรียนรู้ถึงผลกระทบ หากเขาทำตัวไม่เหมาะสม หรือแสดงนิสัยไม่น่ารักออกมา

12. รู้จักแบ่งปัน

Nicekids_web_12

เด็กเล็กอาจยังไม่รู้จักการแบ่งปัน แต่คุณสามารถสอนให้ลูกรู้จักแบ่งปันได้ เช่น สอนให้ลูกแบ่งขนมตัวเองให้คนอื่น แบ่งของเล่นกับเพื่อน ช่วงแรกลูกอาจยังไม่เข้าใจ แต่เมื่อคุณคอยบอกให้เขารู้จักแบ่งปัน และหมั่นทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นเสมอ ลูกก็จะซึมซับพฤติกรรมนั้นติดตัวไปได้เอง

 

 

 

 

อ้างอิง
Flintobox

Panitnun W.

'แพม' ไม่มีลูกเป็นของตัวเอง แต่รักเด็กเป็นชีวิตจิตใจ ว่างไม่ได้ต้องหาคลิปเด็กมาดู ถ้าได้ดูคลิปเด็กก่อนนอนนี่คือจะฟินมาก และที่ชอบมากอีกอย่างคือ แซลมอน ความฝันคือ ถ้ามีเงินจะเปิดฟาร์มแซลมอน

COMMENTS ARE OFF THIS POST