READING

3 ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของลูก...

3 ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของลูก

พ่อแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกเติบโตอย่างฉลาดและมีประสิทธิภาพ ถ้าเป็นเรื่องส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้ลูกแล้วละก็ คุณพ่อคุณแม่ก็พร้อมจะควักเงินออกจากกระเป๋าได้เลยทันที

 

แต่รู้ไหมว่า ที่จริงแล้วตัวพ่อแม่เองก็เป็นแรงสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ได้อย่างดี ด้วยวิธีการปลูกฝังทัศนคติการเรียนรู้อย่างถูกต้องให้กับเจ้าตัวเล็ก ให้มีนิสัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการทำงานในอนาคตได้

1. ทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุด

Attitude_web_1

การพยายามทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ออกมาดีที่สุด ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่อยากทำนัก ก็เป็นการฝึกให้ลูกน้อยของเรา มีความรับผิดชอบและอดทนที่จะทำสิ่งที่ไม่ชอบ และรู้จักแยกแยะระหว่างหน้าที่กับความรู้สึกส่วนตัว

เพราะบางทีลูกอาจต้องเรียนวิชาที่ตัวเองไม่ชอบ หรือแม้แต่ในวิชาที่ชอบ ก็อาจจะมีบทเรียนหรือกิจกรรมที่ลูกไม่ชอบปะปนอยู่ เด็กควรเรียนรู้ว่าบางครั้งเขาต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม

2. ชอบวางแผน

Attitude_web_2

การฝึกนิสัยชอบวางแผนให้กับลูก จะช่วยฝึกให้ลูกรู้จักคาดคะเน มองเห็นโอกาสของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ยังฝึกให้ลูกรู้จักลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ ว่าสิ่งไหนควรทำเป็นอันดับแรก สิ่งไหนควรทำเป็นอันดับสุดท้าย

3. เชื่อในพลังของความพยายาม

Attitude_web_3

คุณพ่อคุณแม่ควรทำให้ลูกเห็นพลังของความพยายาม ด้วยการฝึกฝนทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ถ้าหากมีความพยายาม เขาจะสามารถทำทุกอย่างประสบความสำเร็จด้วยตัวเองได้

เช่น เมื่อลูกทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบได้คะแนนดี เขาจะรู้ว่ามันเป็นผลจากความพยายามของเขา เด็กที่เติบโตมากับความเชื่อมั่นในความพยายามของตัวเอง จะส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ ทำให้รู้จักอดทนและเข้าใจว่าการเรียนรู้ทุกอย่างต้องใช้ความอดทนและพยายาม

 

 

อ้างอิง
เพจ Education Facet
Live Strong
Time Management Success
Edmentum

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST