4 วิธี สอนลูกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ปัญหาขยะล้นเมืองหรือล้นโลก กำลังกลายเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยและอีกหลายประเทศในโลก ปี 2562 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยมากถึง 28.71 ล้านตัน เพิ่มจากปี  2561 ที่มีปริมาณขยะมูลฝอย 27.9 ล้านตัน และปี 2560 ที่มีปริมาณขยะมูลฝอย 27.3 ล้านตัน ซึ่งพอจะทำให้เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะภายในประเทศได้เป็นอย่างดี

 

เมื่อมีขยะปริมาณมาก การกำจัดขยะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานและมีผลกระทบต่อทรัพยากรตามธรรมชาติเป็นอย่างมาก

แล้วเด็กๆ ที่กำลังเติบโตขึ้นมาในโลกที่เต็มไปด้วยขยะ จะมีส่วนช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ได้มากน้อยแค่ไหน คุณพ่อคุณแม่คือคนที่สามารถช่วยปลูกฝังนิสัยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้กับลูกน้อย เพื่อลดปัญหาการใช้พลังงานฟุ่มเฟือยและลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้อีกทางค่ะ

1. เป็นตัวอย่างที่ดีของลูก

WEB_With Text-02

 

วิธีที่ง่ายที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ต้องแสดงให้ลูกเห็นว่า ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น คุณแม่ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ระหว่างล้างจาน ไม่เปิดไฟหรือเครื่องปรับอากาศในห้องที่ไม่มีคนอยู่ ใช้วิธีเดินหรือปั่นจักรยานไปในที่ใกล้ๆ แทนการขับรถยนต์ที่ต้องใช้น้ำมัน และบอกเหตุผลให้ลูกเข้าใจว่าทำไมเราถึงควรใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า

2. อ่านหนังสือหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาเล่าให้ลูกฟังเสมอ

WEB_With Text-03

การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่สามารถหาหนังสือนิทานที่พูดถึงการรีไซเคิลขยะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาขยะต่างๆ มาอ่านพร้อมกันกับลูก หรือบอกเล่าข้อมูลเชิงวิชาการจากหนังสือและสารคดีให้ลูกฟังด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย จะช่วยให้ลูกเข้าใจสถานการณ์และความเป็นไปของปัญหาในภาพรวมมากยิ่งขึ้น

3. สอนให้ลูกเห็นความสำคัญของการบริจาคของ

WEB_With Text-04

การบริจาคหรือส่งต่อสิ่งของที่ตัวเองไม่ใช้ แต่ยังสภาพดีอยู่ เป็นอีกวิธีที่จะช่วยลดการใช้สิ่งของและสร้างขยะได้มาก เพราะไม่เพียงแต่คนอื่นจะได้ใช้ประโยชน์แล้ว ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นนั้น ไม่ให้แปรสภาพเป็นขยะรวดเร็วเกินไป

เมื่อคุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกเห็นประโยชน์ของการบริจาคหรือส่งต่อสิ่งของแล้ว ยังสามารถสอนให้ลูกรู้จักใช้ของด้วยความระมัดระวังและทนุถนอม เพื่อคงสภาพของสิ่งนั้นไว้ก่อนส่งต่อให้คนอื่นต่อไป

4. สอนให้ลูกใช้ของเท่าที่จำเป็นและให้ความสำคัญกับการนำของกลับมาใช้ซ้ำ

WEB_With Text-05

หัวใจหลักของการประหยัดทรัพยากรและพลังงานคือ การสอนให้ลูกใช้เท่าที่จำเป็น เช่น ใช้กระดาษวาดรูปทั้งสองด้าน เปิดแอร์เฉพาะเวลาที่อากาศร้อน และสอนให้ลูกรู้จักการนำกลับมาใช้ซ้ำ (re used) เพราะจะทำให้ลูกได้เห็นคุณค่าของสิ่งของต่างๆ มากขึ้น เช่น ขวดน้ำพลาสติกที่กินน้ำหมดแล้ว สามารถนำมาใส่แทนแจกันดอกไม้ภายในบ้านได้

ทั้งหมดนี้ เพื่อปลูกฝังนิสัยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกที่พวกเขาจะต้องเติบโตต่อไปค่ะ


COMMENTS ARE OFF THIS POST