READING

5 แบบอย่างที่ดีที่คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นแบบอย่างให้ลู...

5 แบบอย่างที่ดีที่คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นแบบอย่างให้ลูก

parent

คุณพ่อคุณแม่น่าจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า ‘ลูกคือกระจกสะท้อนของพ่อแม่’ เพราะพฤติกรรม ท่าทาง บุคลิก และลักษณะนิสัยของลูก ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากการเรียนรู้และซึมซับมาจากตัวตนของคุณพ่อคุณแม่เป็นส่วนมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กอายุ 2-6 ปี นอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้ว ลูกยังเริ่มเรียนรู้และลอกเลียนแบบพฤติกรรมจากคนรอบข้าง ทำให้หลายครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าลูกไปได้พฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยเช่นนี้มาจากไหนกันแน่

และเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานให้ลูกมีพฤติกรรมและลักษณะนิสัยที่เหมาะสม คุณพ่อคุณแม่จึงควรเริ่มที่การทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก ด้วยคุณสมบัติพื้นฐานที่ไม่ควรรอให้ลูกไปเรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีมาจากนอกบ้าน มีอะไรบ้าง เรารวบรวมมาให้แล้วค่ะ

1. ความซื่อสัตย์

GoodEtiquette_web_1

ลูกควรได้เรียนรู้เรื่องความซื่อสัตย์จากคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัว ก่อนที่จะออกไปเรียนรู้การเข้าสังคม โดยความซื่อสัตย์สำหรับเด็กๆ อาจหมายถึงเรื่องใกล้ๆ ตัว เช่น การเป็นคนรักษาคำพูด ตรงต่อเวลา และไม่คิดเอาเปรียบคนอื่น ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรเป็นต้นแบบที่ดีของการเป็นคนมีความซื่อสัตย์ ด้วยพฤติกรรมง่ายๆ เช่น รักษาสัญญากับลูก ไม่ผิดคำพูด ยอมรับความผิด และกล้าที่จะขอโทษลูกเมื่อตัวเองทำผิดพลาด

2. ความรับผิดชอบ

GoodEtiquette_web_2

ไม่ว่าจะในสังคมของเด็กหรือผู้ใหญ่ ความรับผิดชอบก็ช่วยให้การอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเป็นไปด้วยดี เพราะคนที่มีความรับผิดชอบ จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น ได้รับความไว้วางใจ และสามารถทำหน้าที่ของตัวเองให้สำเร็จลุล่วงไปได้เสมอ

ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงควรเป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นคนมีความรับผิดชอบ เช่น ถึงแม้ไม่มีเวลา แต่คุณแม่ก็รับผิดชอบการดูแลอาหารเช้าให้ลูกได้ หรือแม้ว่าคุณพ่อจะกลับบ้านดึก ก็ยังคงรับผิดชอบหน้าที่ไปส่งลูกที่โรงเรียนตอนเช้าได้เสมอ

3. การรักษาสุขภาพ

GoodEtiquette_web_3

ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ แต่การรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข หากต้องการปลูกฝังให้ลูกรู้จักดูแลรักษาสุขภาพตัวเองตั้งแต่เด็ก คุณพ่อคุณแม่ก็ควรเป็นตัวอย่างของคนที่ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เช่น เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อให้ลูกเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ควรทำเพื่อให้เกิดผลดีกับตัวเอง

4. การมีมารยาทที่ดี

GoodEtiquette_web_4

มารยาทที่ดีจะช่วยให้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเป็นไปอย่างมีความสุข ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นคนที่ปลูกฝังให้ลูกเรียนรู้การมีมารยาทต่อผู้อื่น โดยเริ่มจากมารยาทขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันภายในบ้าน เช่น คุณพ่อคุณแม่พูดขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากลูก การเคาะประตูหรือขออนุญาตเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของลูก เมื่อลูกได้เรียนรู้การมีมารยาทจากภายในบ้าน ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกต่อไปในอนาคต

5. มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

GoodEtiquette_web_5

ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจะช่วยให้ลูกรู้จักเปิดใจและยอมรับความแตกต่างของคนสังคม เมื่อเห็นใจก็จะเต็มใจให้ความช่วยเหลือและมีน้ำใจต่อคนรอบข้าง

คุณพ่อคุณแม่จึงควรเป็นต้นแบบที่ดีในการมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เพื่อให้ลูกเรียนรู้และซึมซับพฤติกรรมติดตัวไป เป็นคุณสมบัติที่ดีของตัวเองต่อไปในอนาคต

อ้างอิง
thaichildrights
mgronline
verywellfamily

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST