READING

5 กิจกรรมง่ายๆ ที่ช่วยเพิ่มทักษะที่จำเป็นให้ลูกน้อ...

5 กิจกรรมง่ายๆ ที่ช่วยเพิ่มทักษะที่จำเป็นให้ลูกน้อย

หลากหลายกิจกรรมที่รวบรวมมา มองเผินๆ ดูเป็นกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่มักทำกับลูกเป็นประจำอยู่แล้ว

คุณพ่อคุณแม่อาจจะพบว่ากิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้แค่ฝึกวินัย สร้างความสัมพันธ์ แต่หากมองลึกลงไปกิจกกรมเหล่านี้ ช่วยก่อทักษะที่จำเป็นในอนาคคโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่คาดคิดเลยทีเดียว

1. ชวนลูกทำงานบ้านด้วยกัน

LifeSkills_web_1

คุณพ่อคุณแม่คงพอจะทราบกันดีว่างานบ้านมีประโยชน์ต่อพัฒนาการทักษะด้านต่างๆ ของลูก เพราะการทำงานบ้านช่วยทำให้เด็กรู้จักวางแผน ฝึกจัดลำดับความสำคัญว่าควรทำอะไรก่อนหรือหลัง และยังช่วยฝึกทักษะแก้ปัญหาอีกด้วย

แต่นอกจากจะมอบหมายหน้าที่ให้ลูกแล้ว หากคุณพ่อคุณแม่พร้อมใจกันมาช่วยลูกทำงานบ้าน ช่วยสอนให้ลูกรู้จักวางแผน จัดลำดับความสำคัญว่าควรทำอะไรก่อน-หลัง และรู้จักคิดหาวิธีการแก้ปัญหา ก็จะช่วยให้ลูกทำหน้าที่ของตัวเองลุล่วงไปได้ด้วยดี

2. อ่านนิทานให้ลูกฟังตั้งแต่ต้นจนจบ

LifeSkills_web_2

การอ่านนิทานให้ลูกฟัง นอกจากจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อแม่ลูกแล้ว ยังช่วยฝึกพัฒนาการการพูดและฟังของลูกได้ แต่เมื่อถึงเวลาหนึ่ง หลายครั้งที่เขาอาจจะพลิกหนังสือนิทานหน้าสุดท้ายเพราะอยากฟังตอนจบ หรือรีบที่จะอ่านให้จบเพื่อจะเปลี่ยนนิทานเล่มใหม่ ถ้าคุณแม่ตามใจ จะเป็นการฝึกให้ลูกเคยชินที่จะไม่ยอมเรียนรู้สิ่งที่ไม่ชอบ ดังนั้นระหว่างอ่านนิทานให้ลูกฟัง คุณพ่อคุณแม่ควรบอกให้ลูกค่อยๆ ติดตามเรื่องราวไปทีละหน้าอย่างใจเย็น เป็นการฝึกความใจเย็นและรู้จักอดทนรอคอยให้ลูกไปในตัว

3. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับลูก

LifeSkills_web_3

การเล่นกับลูก มีผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกอย่างมาก คุณพ่อคุณแม่ควรหาเวลาเพื่อเล่นเกมหรือทำกิจกรรมร่วมกับลูก โดยเฉพาะการเล่นที่มีการกำหนดกฎกติกา การจำลองสถานการณ์ หรือสวมบทบาทสมมติ จะช่วยให้ลูกฝึกทักษะการเข้าสังคม การเคารพกติกา คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเรียนรู้ที่จะทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นต่อไป

4. ชวนลูกพูดคุยเรื่องต่างๆ

LifeSkills_web_4

การหยิบยกเรื่องใกล้ตัวที่น่าสนใจมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับลูกก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำ แต่สิ่งสำคัญก็คือต้องเป็นการพูดคุยที่ปราศจากอารมณ์และใช้เหตุผลเป็นหลัก เพื่อฝึกให้ลูกเป็นคนคิดอย่างมีเหตุผล ฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่กำลังเติบโตต่อไปในอนาคต

5. ชวนลูกเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ

LifeSkills_web_5

ลองพาลูกออกไปท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ หรือทำอะไรแตกต่างจากชีวิตประจำวัน เช่น ชวนลูกออกไปอ่านนิทานนอกสถานที่ หรือไปร่วมกิจกรรมเพลย์กรุ๊ปต่างๆ เพราะประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ลูกได้รับตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและต่อยอดทักษะความคิดสร้างสรรค์ให้ลูกได้เป็นอย่างดี

อ้างอิง
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 16
โรงพยาบาลมนารมย์
ตามใจนักจิตวิทยา
Superjeewmagazine
Weforum
Medium

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST