READING

4 เคล็ด(ไม่)ลับ ทำให้ลูกมี AQ (Adversity Quotient)...

4 เคล็ด(ไม่)ลับ ทำให้ลูกมี AQ (Adversity Quotient) ทักษะในการเอาตัวรอด

AQ (Adversity Quotient) คือทักษะความฉลาดในการแก้ไขปัญหา สามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหา และพยายามเอาชนะอุปสรรคด้วยตัวเองได้ได้ จึงถือได้ว่า AQ เป็นทักษะอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญต่อการเติบโตของลูก

การพัฒนา AQ ให้ลูก คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ด้วยการพัฒนาปัจจัยที่สำคัญ ก็คือการเลี้ยงดูและสอนให้ลูกได้รู้จักกับความอดทนตั้งแต่ยังเล็ก เพราะลูกจะต้องเติบโตขึ้นไปในสังคมที่มีการแข่งขันสูง การสอนให้ลูกรู้จักพึ่งพาตนเอง แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง จะทำให้ลูกสามารถเอาตัวรอดจากเรื่องยากๆ ในสังคมได้มากขึ้น

เราลองมาดูกันว่า คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยพัฒนาทักษะ AQ ได้อย่างไร

1. ฝึกลูกให้เข้าใจถึงปัญหา

AdversityQuotient_web_1

เด็กที่มี AQ จะมองว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข และต้องผ่านพ้นไปให้ได้ จะมีความมั่นใจในตัวเองและมีจิตใจที่เข้มแข็ง เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้ลูกใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง เช่น เมื่อลูกทำน้ำหก อย่าเพิ่งรีบดุหรือตำหนิลูก ลองมองว่าลูกจะมีวิธีจัดการกับปัญหานี้อย่างไร หรือค่อยๆ ถามว่าต้องการให้พ่อแม่ช่วยอย่างไร หลังจากนั้นค่อยคุยกับลูกว่าเราจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้น้ำหกอีกได้อย่างไร

2. ส่งเสริมให้ลูกมองโลกในแง่ดี

AdversityQuotient_web_2

เด็กที่ได้รับการปลูกฝังให้รู้จักพยายามแก้ไขปัญหา มักเป็นเด็กคิดบวกและมองโลกในแง่ดี แต่การที่ลูกจะเป็นแบบนั้นได้ ต้องมีคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นแบบและนำทางไปสู่การเป็นคนมองโลกในแง่ดีให้ลูกเห็น เช่น แทนที่จะต่อว่าเมื่อลูกกินข้าวหก ลองเปลี่ยนเป็นการชมที่ลูกรู้จักกินข้าวด้วยตัวเอง แล้วให้คำแนะนำว่าลูกควรจะใช้ช้อนอย่างไรไม่ให้ข้าวหกเลอะเทอะ เพราะการชื่นชมลูกเล็กน้อยก็ทำให้ลูกมีกำลังใจในการพยายามทำสิ่งต่างๆ มากขึ้น

3. เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กอารมณ์ดี

AdversityQuotient_web_3

การเลี้ยงลูกให้ฉลาดทั้งทางด้านสติปัญญาและทางด้านอารมณ์ เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนสามารถทำได้ ด้วยการเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก และเข้าใจในธรรมชาติของเด็ก เพราะวิธีการเลี้ยงของคุณพ่อคุณแม่มีผลต่อสภาพอารมณ์ของลูกอย่างมาก เช่น หากคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยจิตใจที่แจ่มใส เข้าใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามพัฒนาการของลูก ก็จะทำให้ให้เป็นเด็กที่เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ จิตใจแจ่มใส และสามารถควบคุมสติอารมณ์เมื่อเกิดปัญหาได้ดี

4. ผลักดันให้ลูกรู้จักการคิดและวิเคราะห์ (Critical Thinking)

AdversityQuotient_web_4

การสอนให้ลูกรู้จักคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นทักษะที่จำเป็นมากเมื่อลูกต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการการแก้ปัญหา เช่น เมื่อลูกต้องการหยิบของจากที่สูง ลองชวนลูกคิดดูว่าต้องทำอย่างไร และต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนที่ปีนขึ้นไปหยิบแล้วสามารถลงมาได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็สามารถเสริมสร้างทักษะ AQ ให้กับลูกได้ด้วยกิจกรรมง่ายๆ เช่น เกมจับคู่ เกมจับผิดภาพ เพราะลูกจะได้ฝึกการแก้ไขปัญหา ฝึกการคิดวิเคราะห์ ความจำ และการสังเกตอีกด้วย

อ้างอิง
dmh
blog.cudo
smartparenting
childmind
brainergythailand

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST