READING

ภาพบรรยากาศต้อนรับเปิดเทอมวันแรก โรงเรียนอนุบาลพิบ...

ภาพบรรยากาศต้อนรับเปิดเทอมวันแรก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ หลังสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลาย

จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้ภาครัฐต้องมีนโยบายปิดและหยุดให้บริการสถานที่หลายแห่งเพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรค และหนึ่งในสถานที่ที่จำเป็นต้องปิดทำการไปด้วยก็คือโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ

แม้โรงเรียนจะปิดชั่วคราว แต่การเรียนการสอนของเด็กๆ และคุณครูก็ไม่ได้หยุดตามไปด้วย คุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกอยู่ในวัยที่ต้องไปโรงเรียน ก็คงพอจะเห็นถึงความพยายามที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นต่อไป จนเกิดเป็นนโยบายการเรียนออนไลน์ เพื่อให้เด็กๆ สามารถเรียนหนังสือได้โดยไม่ต้องออกมาเผชิญความเสี่ยงนอกบ้าน

นอกจากการปิดสถานศึกษาและโรงเรียนแล้ว หนึ่งในมาตรการที่ตามมาก็คือการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการเป็น วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

M.O.M ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียนและสังเกตการณ์บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ (สุขุมวิท 71) และพูดคุยกับ อ.พีรานุช ไชยพิเดช—ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดเทอมอีกครั้งท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังและดูแลเด็กๆ ให้ปลอดภัยจากการแพร่เชื้อ COVID-19 มากที่สุด

มาตรการของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ได้มีการเตรียมความพร้อมด้วย 6 มิติมาตรการหลัก มาตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่ง 6 มิติมาตรการหลักนี้จะเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มิติที่ 1 การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย  มิติที่ 2 การเรียนรู้ มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเด็กพิเศษ และเด็กในพื้นที่ห่างไกล มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง มิติที่ 5 มีแผนงาน โครงการรองรับ กำหนดบทบาทหน้าที่และสื่อสาร และมิติที่ 6 การบริหารการเงิน โดยทางโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์มีกรมอนามัยลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมและกำหนดแนวทางไปพร้อมกัน

สิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือ มิติที่ 1 การดูแลความปลอดภัยของนักเรียน มีการคัดกรองคนที่จะเข้ามาในพื้นที่โรงเรียนด้วยการวัดไข้ และต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ ไม่ว่าจะเด็ก ผู้ปกครอง คุณครู ต่อมาก็คือการล้างมือ ซึ่งทางโรงเรียนก็จะมีจุดล้างมือด้วยน้ำและสบู่ รวมถึงมีจุดจ่ายเจลแอลกอฮอล์ด้วยให้บริการอย่างพอเพียง

เรามีการให้ความรู้ทั้งเด็กและผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยแบบถูกต้อง หรือการล้างมือให้สะอาดและปลอดภัยจากเชื้อโรค ซึ่งมีวิทยากรที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นคนให้ความรู้ในวันประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนทุกคนจะได้รับการสอนล้างมืออย่างถูกวิธี เพราะฉะนั้นนักเรียนที่นี่จะล้างมือเจ็ดขั้นตอนครบ ซึ่งมันช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้จริงๆ 

เรื่อง social distancing เราก็มีการจัดทำสัญลักษณ์ต่างๆ ให้เด็กๆ อยู่ห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร ตามมาตรการเช่นกัน

ส่วนเรื่องทำความสะอาดพื้นที่เราให้ความสำคัญอยู่แล้ว แต่ตอนนี้เราต้องมีมาตรการทำความสะอาดเพิ่มขึ้นในจุดเสี่ยงต่างๆ มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกห้อง ทุกวันศุกร์ ส่วนการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสเราก็ทำทุกวันเป็นปกติอยู่แล้ว

ต่อมาเรื่องของการลดความแออัดของการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ก็จะมีทั้งรูปแบบ on site และรูปแบบแบบผสมผสาน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น2 กลุ่ม คือกลุ่ม A และกลุ่ม B เพื่อสลับวันมาเรียนที่โรงเรียน

เปิดเทอมวันแรก สถานการณ์เป็นไปตามที่โรงเรียนคาดหวัง

วันนี้ถือว่าเป็นไปตามที่คาดหวัง เพราะโรงเรียนได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้ปกครองเรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆของโรงเรียนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี ส่วนเด็กนักเรียนก็ยังอาจจะตื่นเต้นอยู่บ้าง แต่ว่าหลังจากนี้เขาก็จะปรับตัวได้

ถึงแม้จะทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้แล้ว แต่การเรียนออนไลน์ก็ยังเป็นเครื่องมือสำคัญ

โรงเรียนยังมีรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับการสลับเรียนกลุ่มนักเรียนผ่าน Google Classroom , DLTV หรือสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ เพิ่มเติมให้กับนักเรียน

นอกจากนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการใบงานและใบความรู้ต่างๆเพิ่มเติมให้กับนักเรียน พยายามใช้การสอนหลายๆ รูปแบบเราไม่ค่อยกังวล ถึงเด็กหยุดเรียน แต่เด็กก็จะยังได้รับความรู้ ได้รับการ   เติมเต็มจากครูประจำชั้น เพราะจากการทดลองใช้วิธีเรียนออนไลน์มา คุณครูก็สามารถที่จะสื่อสารกับเด็กได้ และตอนนี้ก็ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะมีการสลับวันมาโรงเรียน คุณครูก็สามารถให้ใบงานความรู้และแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนออนไลน์ของเด็กได้


Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST