READING

4 ประโยชน์ของการส่งเสริมลูกให้เป็นเด็ก EQ สูง...

4 ประโยชน์ของการส่งเสริมลูกให้เป็นเด็ก EQ สูง

นอกจากเด็กๆ ควรจะได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านร่างกายและสมองที่ดีสมวัยแล้ว พัฒนาการด้านอารมณ์และความรู้สึกก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้แตกต่างกัน

EQ หรือ Emotional Quotient  ก็คือความฉลาดทางอารมณ์ เด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาอาจจะแสดงให้เห็นได้จากผลการเรียนหรือการแข่งขันที่ต้องใช้ความคิดและเรียนรู้ ส่วนเด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์ จะสามารถจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้ แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

และนี่คือประโยชน์ 4 ข้อของความฉลาดทางอารมณ์ที่คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังและส่งเสริมให้ลูกมีติดตัวไม่น้อยไปกว่าพัฒนาการด้านอื่นๆ เลยล่ะค่ะ

1. ลูกจะตระหนักรู้ในตัวเอง (Self-awareness)

HighEQ_web_1

การตระหนักรู้ในที่นี้ หมายถึง ลูกจะสามารถรู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง และสามารถรับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ เช่น เมื่อลูกรู้สึกกลัวอะไรบางอย่าง ก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกกลัว และรู้ว่าจะรับมือกับความกลัวได้อย่างไร

เด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์และมีความตระหนักรู้ในตัวเอง จะมีความสามารถในการเข้าใจตัวเอง รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร มีหน้าที่และบทบาทอย่างไร ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อการเติบโตของลูกต่อไป

2. ลูกจะรู้จักควบคุมอารมณ์ด้านลบตนเอง

HighEQ_web_2

ประโยชน์จากการส่งเสริมให้ลูกมีความฉลาดทางอารมณ์ จะช่วยให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์ได้ดี โดยเฉพาะอารมณ์ด้านลบ เช่น ความโกรธหรือความกลัว

เด็กที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ จะมีวิธีการแสดงออกเมื่อมีอารมณ์และความรู้สึกด้านลบออกมาอย่างสร้างสรรค์ มีกาลเทศะ ไม่วู่วามหรือใช้ความรุนแรง ในการแก้ปัญหา

3. ลูกรู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา

HighEQ_web_3

ความฉลาดทางอารมณ์นอกจากจะทำให้ลูกรู้จักตัวเองแล้ว ยังช่วยให้ลูกรู้จักเห็นใจและเข้าใจคนอื่น เป็นเด็กที่มีน้ำใจ อ่อนโยน และมองโลกในแง่ดี ซึ่งผลลัพธ์ก็คือทำให้ลูกเป็นที่รักและได้รับการยอมรับจากคนอื่นได้ง่าย

4. ลูกจะเป็นเด็กที่มีสุขภาพจิตใจที่ดี

HighEQ_web_4

เด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญา อาจจะมีพฤติกรรมและการแสดงออกให้คุณพ่อคุณแม่เห็นได้ง่ายๆ แต่ความฉลาดทางอารมณ์ก็มักจะถูกนำมาใช้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เช่น เมื่อถูกกดดัน ผิดหวัง หรือรู้สึกเสียใจ ดังนั้นเด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์ก็จะมีเป็นเด็กที่มีสุขภาพจิตใจที่ดี เหมือนการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ก็จะสามารถรับมือกับเชื้อโรคที่ทำให้เจ็บป่วยได้ ส่วนเด็กที่มีสุขภาพใจที่แข็งแรง ก็จะสามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดี ลดความเสี่ยงที่จะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตในอนาคตได้

ดังนั้น นอกจากคุณพ่อคุณแม่ควรจะสนับสนุนให้ลูกมีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีสมวัยแล้วก็อย่าลืมที่จะช่วยส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ ให้กับลูก

หากอยากรู้วิธีการช่วยทำให้เจ้าตัวเล็กมี EQ ที่ดี สามารถอ่านบทความ ‘10 กิจกรรมง่ายๆ ฝึกให้ลูกฉลาด อารมณ์ดี EQ สูง’ เพิ่มเติมได้เลยค่ะ

อ้างอิง
naeyc
gradepowerlearning
psychcentral

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST