READING

เลี้ยงลูกสไตล์แคนาดา: ประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีประชาก...

เลี้ยงลูกสไตล์แคนาดา: ประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีประชากรคุณภาพ

เลี้ยงลูกสไตล์แคนาดา

หากพูดถึงประเทศแคนาดา หลายคนคงนึกถึงประเทศที่มีคุณภาพ ชีวิตและสังคมที่ดี มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับ และยังมีการนำหลักสูตรการเรียนการสอนจากประเทศแคนาดาไปใช้ในหลายประเทศทั่วโลก

เมื่อเป็นประเทศที่ถูกพูดถึงในแง่ดีและมีประชากรที่มีคุณภาพ สิ่งที่น่าสนใจก็คือการ เลี้ยงลูกสไตล์แคนาดา เป็นอย่างไร เพราะการสร้างประชากรและสังคมที่มีคุณภาพได้นั้น นอกจากการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว ย่อมมาจากการพื้นฐานให้เด็กๆ ตั้งแต่ระดับครอบครัวอีกด้วย

เมื่อเราเรียนรู้แนวทางการเลี้ยงลูกที่ดีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ในประเทศไหน ก็สามารถเลือกนำข้อดีของการ เลี้ยงลูกสไตล์แคนาดา ไปปรับให้เข้ากับแนวทางการเลี้ยงลูกของครอบครัวตัวเองได้

1. มีการส่งเสริมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

CanadianStyle_web_1

ประเทศแคนาดามีนักเรียนและนักศึกษาที่เป็นผู้อพยพจำนวนมาก โดยกว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นในประเทศ เป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีพ่อแม่โยกย้ายมาจากประเทศอื่น ทำให้ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมาก เด็กๆ จึงถูกปลูกฝังให้ยอมรับและเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และความเชื่อ เพื่อให้เด็กมีทัศนคติเปิดกว้างและยอมรับผู้อื่นเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ชาวแคนาดายังเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก การฟังและการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา เพื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในครอบครัว

2. ส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

CanadianStyle_web_2

นอกจากประเทศแคนาดาจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับรองจากมาตรฐานทั่วโลกแล้ว คุณพ่อคุณแม่ชาวแคนาดา ยังส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ในชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน เช่น การท่องเที่ยว การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน หรือการทำงานอาสาสมัคร เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กให้มีความรับผิดชอบและเข้าใจโลกมากขึ้น

3. การส่งเสริมความเป็นอิสระและการแก้ปัญหา

CanadianStyle_web_3

คุณพ่อคุณแม่ชาวแคนาดามักให้อิสระกับลูกที่จะคิดและตัดสินใจ รวมถึงสนับสนุนให้ลูกได้ทดลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาและสร้างความมั่นใจในตนเองซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในประเทศที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย

4. ส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว

CanadianStyle_web_4

คุณพ่อคุณแม่ชาวแคนาดามักสนับสนุนให้ลูกมีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี เช่น การส่งเสริให้ลูกได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และให้ความสำคัญกับการเตรียมมื้ออาหารที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ การใช้เวลาเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับลูกก็ถือเป็นเรื่องสำคัญของครอบครัว เพราะการใช้ร่วมกันในครอบครัว จะส่งผลให้ลูกเป็นเด็กที่มีจิตใจแข็งแรงมากขึ้นอีกด้วย

อ้างอิง
caringforkids.cps.ca
canada.ca
Childdevelopmentinfo
BBC News

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST