READING

ลูกไม่มีความสุข: 4 แนวคิดของพ่อแม่ที่อาจทำลายความส...

ลูกไม่มีความสุข: 4 แนวคิดของพ่อแม่ที่อาจทำลายความสุขของลูก โดยไม่รู้ตัว

ลูกไม่มีความสุข

ไม่ใช่แค่การเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ แต่การเลี้ยงดูและดูแลให้ลูกเติบโตอย่างมีความสุข ก็ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่เช่นกัน

แต่ความจริงแล้ว ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วิธีการเลี้ยงดูและความเข้มงวดในแนวคิดบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจหรือคิดว่าดีสำหรับลูก อาจกำลังทำให้ ลูกไม่มีความสุข โดยไม่รู้ตัวได้

Amy Morin นักจิตวิทยาและอาจารย์สอนจิตวิทยาแห่ง Northeastern University กล่าวว่า การกระทำ คำพูด ทัศนคติ รวมไปถึงความเชื่อที่พ่อแม่มีต่อสิ่งต่างๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพและการใช้ชีวิตของลูก

ดังนั้น ถึงแม้จะเต็มไปด้วยความหวังดี แต่คุณพ่อคุณแม่อาจต้องทบทวนและเฝ้าระวังการปลูกฝังแนวคิดและความเชื่อที่ตัวเองคิดว่าดี ว่ากำลังกลายเป็นการคาดหวัง กดดัน และตีกรอบ จนทำให้ ลูกไม่มีความสุข ใช่หรือเปล่า…

เราจึงรวบรวมตัวอย่างแนวคิดของคุณพ่อคุณแม่ ที่อาจมีส่วนในการทำลายความสุขของลูกโดยไม่รู้ตัว มาย้ำเตือนคุณพ่อคุณแม่ทบทวนกันดูค่ะ

1. การผิดพลาด คือความล้มเหลวในชีวิต

unhappy_web_1

คุณพ่อคุณแม่ย่อมรู้สึกผิดหวัง เมื่อลูกทำอะไรผิดพลาด แต่การสอนให้ลูกคิดว่าผิดพลาดถือเป็นความล้มเหลวในชีวิต อาจกำลังขัดขวางการเรียนรู้ในช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตลูก

แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ลองเปลี่ยนความคิดตัวเอง และทำความเข้าใจว่าว่าความผิดพลาดก็เหมือนขั้นบันไดที่จะทำให้ลูกเรียนรู้เส้นทางสู่ความสำเร็จ และความผิดพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ก็จะช่วยให้ลูกไม่กลัวที่จะผิดพลาดและสนุกกับการกล้าคิดกล้าทำอะไรใหม่ๆ

2. ต้องเป็นที่ยอมรับของทุกคน

unhappy_web_2

คุณพ่อคุณแม่บางคนมีความเชื่อและยึดมั่นในบรรทัดฐานหรือค่านิยมที่สังคมกำหนดให้ เช่น มีลูกสาวต้องเลี้ยงให้เป็นเด็กเรียบร้อย มีลูกผู้ชายต้องสอนให้เข้มแข็งและเล่นกีฬาได้ จึงจะเป็นที่ยอมรับและชื่นชมของคนอื่น

แต่ความจริงแล้ว หากคุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ลูกเป็นตัวของตัวเองและรับฟังความต้องการของลูกมากกว่าให้คุณค่าลูกขึ้นอยู่กับคำตัดสินของคนอื่น นอกจากจะทำให้ลูกมีความสุขมากขึ้นแล้ว คุณพ่อคุณแม่ยังจะได้เห็นลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพในแบบของตัวเองอีกด้วย

3. แผนของคุณพ่อคุณแม่ดีที่สุดสำหรับลูก

unhappy_web_3

คุณพ่อคุณแม่หลายคนวางแผนชีวิตให้ลูกตั้งแต่เล็ก เรื่อยไปจนถึงอาชีพในอนาคต เพราะเชื่อว่าจะทำให้การใช้ชีวิตของลูกง่ายขึ้น แต่การให้ลูกทำตามแผนการของคุณพ่อคุณแม่ โดยไม่มีการยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูก กลับยิ่งเป็นการสร้างความเครียดและความคาดหวังอันยิ่งใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกแทน

ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงควรเปลี่ยนการวางแผนที่รัดกุมเป็นการให้คำแนะนำ สนับสนุนทางที่ลูกเลือก และปล่อยให้ลูกได้มีอิสระในชีวิตของตัวเอง โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยให้กำลังอยู่ข้างๆ เสมอ

4. เดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเอง

unhappy_web_4

หนึ่งในประโยคที่คุณพ่อคุณแม่มักใช้ในการปลอบใจลูก ความจริงแล้วประโยคนี้ไม่ได้เลวร้าย  แต่การโน้มน้าวให้ลูกเชื่อว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีเสมอ จะทำให้ลูกขาดการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับอุปสรรคและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และทำให้ลูกกลายเป็นเด็กที่ไม่พยายาม เพราะเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นได้เอง โดยไม่ต้องลงมือแก้ไขหรือฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวเอง

ดังนั้นการปลอบใจลูกด้วยการบอกว่า ทุกอย่างจะดีขึ้นเอง ควรเลือกใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม และตัวอย่างสถานการณ์ที่ไม่ควรใช้  เช่น เมื่อลูกผิดหวังจากการไม่ผ่านคัดเลือกเป็นนักกีฬา แทนที่คุณพ่อคุณแม่จะปลอบลูกว่า ‘เดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเอง’ คุณพ่อคุณแม่ควรให้กำลังใจด้วยพูดว่า ‘ยังมีโอกาสสำหรับความพยายามของลูกอีกมากเลยนะ’ จะช่วยกระตุ้นให้ลูกอยากฝึกฝนและพัฒนาตัวเองมากขึ้น

อ้างอิง
make it
We Have Kids
No Greater Joy

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST