READING

เลือกโรงเรียนให้ลูก: 5 เทคนิคเลือกโรงเรียนให้เหมาะ...

เลือกโรงเรียนให้ลูก: 5 เทคนิคเลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับเจ้าตัวเล็ก

เลือกโรงเรียนให้ลูก

สำหรับคุณพ่อคุณแม่หลายคน การตัดสินใจเรื่องใหญ่และสำคัญในชีวิตลูก อาจเริ่มจากการ เลือกโรงเรียนให้ลูก อย่างเหมาะสม

จะเห็นได้จาก การที่หลายครอบครัวยุคใหม่ให้ความสำคัญและวางแผน เลือกโรงเรียนให้ลูก พร้อมๆ กับการวางแผนตั้งครรภ์เลยทีเดียว

ในแต่ละปี จึงมีคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่มองหาและเลือกสรรโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับลูกหลาน

ข้อมูลจากการสมัครสอบเข้าเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) ในเดือนมีนาคม ปี 2561 มีจำนวนนักเรียนมาสมัครสอบประมาณ 3,000 คน แต่โรงเรียนต้องการนักเรียนเพียง 100 คน หรือคิดเป็นอัตราส่วนรับเพียง 1:30 คน เท่านั้น

คำถามที่เกิดคือ ทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงต้องการให้ลูกเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เพราะความเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงเรียน หรือเลือกจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับครอบครัวกันแน่

และหากต้องการ เลือกโรงเรียนให้ลูก อย่างเหมาะสมแล้ว นอกจากชื่อเสียงของโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่ควรนึกถึงอะไรบ้าง เรามี 5 เทคนิคดีๆ มาบอกค่ะ

1. หลักสูตรของโรงเรียน

chooseschool_web_1

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้ปกครองควรมองหาในการเลือกโรงเรียนให้ลูก ก็คือหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนนั่นเอง

จริงอยู่ที่หลายโรงเรียนมีการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่แน่นอนว่าโรงเรียนที่มีคุณภาพ มักจะมีการกำหนดหลักสูตรของสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของชุมชน วิสัยทัศน์ของโรงเรียน และความเป็นเลิศของนักเรียนในอนาคต เพราะปัจจุบัน สังคมไม่ได้ต้องการแค่นักเรียนที่เรียนเก่ง แต่สังคมต้องการนักเรียนที่มีความพร้อมในการใช้ชีวิต และรู้จักดึงความสามารถของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ ซึ่งหลักสูตรการศึกษามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะในการดึงศักยภาพของเด็กๆ ออกมาได้

นอกจากหลักสูตรการศึกษาที่เน้นความถนัดทางวิชาการแล้ว ยังมีโรงเรียนที่มีหลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น หลักสูตรดนตรีและนันทนาการ หลักสูตรการออกแบบเทคโนโลยี หรือหลักสูตรด้านกีฬา ให้คุณพ่อคุณแม่พิจารณาตามชอบและความถนัดของลูกน้อยได้ตามความเหมาะสม

2. ความพร้อมของโรงเรียน

chooseschool_web_2

แน่นอนว่าถ้ามีเพียงหลักสูตรที่น่าสนใจ แต่โรงเรียนยังขาดความพร้อมที่จะทำให้หลักสูตรสัมฤทธิ์ผล ก็เหมือนงานก่อสร้างที่มีแบบก่อสร้างแต่ขาดช่างและอุปกรณ์การทำงาน

นั่นหมายความว่า คุณพ่อคุณแม่ควรพิจารณาความพร้อมของโรงเรียนว่าสามารถสนับสนุนการพัฒนาทักษะของลูกได้เต็มที่หรือไม่

จากการสำรวจนักเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้งหมดประมาณ 5,500,000 คน มีนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ประมาณ 1,454,388 คน โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 14,587 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประมาณ 39,801 คน และระดับประถมศึกษาประมาณ 1,400,000 คน

ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงควรเลือกโรงเรียนมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ บรรยากาศแห่งการเรียนรู้  และเครื่องอำนวยความสะดวกที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจในความปลอดภัยได้

3. ทำเลที่ตั้งของโรงเรียน

chooseschool_web_3

ข้อมูลจาก Baania สตาร์ตอัปด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เผยว่า คนเมืองส่วนใหญ่ใช้เวลาเดินทางไปทำงานเฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อวัน นั่นหมายความว่า หากทำเลที่ตั้งของโรงเรียนลูกอยู่ห่างจากบ้านหรือที่ทำงานของคุณพ่อคุณแม่ ย่อมต้องใช้เวลาในการเดินทางแต่ละวันมากขึ้นตามไปด้วยผลวิจัยจาก Sunny Joseph นักจิตวิทยาคลินิกยืนยันว่าคนที่ต้องอดทนกับสถานการณ์รถติดมักจะเกิดความเครียดสะสม และความเครียดของคุณพ่อคุณแม่ย่อมส่งผลกระทบต่อลูกได้

ดังนั้น การเลือกโรงเรียนใกล้บ้านและเดินทางสะดวก จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีเวลากับลูกมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัวอีกด้วย

4. ความต้องการของลูก

chooseschool_web_4

นอกจากความต้องการของคุณพ่อคุณแม่แล้ว การเลือกโรงเรียนให้ลูก ก็ต้องรับฟังความคิดเห็น และคำนึงถึงความต้องการของลูกด้วย

ถึงแม้คุณพ่อคุณแม่อาจไม่ได้ให้ลูกตัดสินใจเลือกโรงเรียนด้วยตัวเอง แต่ สิ่งที่ควรทำก็คือ หาความต้องการ ความชอบ และความสนใจของลูกให้เจอ และรับฟังความคิดเห็นของลูก เช่น ถามว่าลูกชอบหรือไม่ชอบอะไรในโรงเรียนบ้าง

5. ข้อจำกัดเฉพาะของครอบครัว

chooseschool_web_5

แต่ละครอบครัวก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป การเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดให้กับลูก จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงข้อจำกัด เงื่อนไข และความเหมาะสมของโรงเรียนกับลักษณะของครอบครัวเป็นสำคัญ

ยกตัวอย่าง ครอบครัวที่ต้องการปฏิบัติศาสนกิจระหว่างวัน การเลือกโรงเรียนที่อำนวยความสะดวกให้เด็กๆ ทุกศาสนาสามารถทำกิจวัตรตามหลักศาสนาของตัวเองได้ ย่อมดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันของลูกมากกว่า หรือครอบครัวที่ลูกจำเป็นต้องได้รับดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น ลูกมีปัญหาสุขภาพ หรือพัฒนาการ ก็ควรเลือกโรงเรียนที่สามารถดูแลและตอบสนองความต้องการของครอบครัวได้

ทั้งหมดนี้คือ 5 สิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรใช้ประกอบการตัดสินใจ เมื่อต้องเลือกโรงเรียนให้ลูกน้อย เพื่อให้ลูกสามารถเรียนรู้และเติบโตอย่างมีความสุข ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับตัวเองต่อไป

อ้างอิง
Thai PBS
Urban Creator
Prachachat
Bangkokbiznews

PITTAYARAT CH.

พิทยารัตน์ ชูพล: เด็กผู้หญิงผู้รับบทบาทลูกสาวคนเล็ก ที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักเเละความใส่ใจจากคุณแม่ จนมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะมอบความรักอันยิ่งใหญ่แบบนี้ให้ใครสักคนบ้าง

COMMENTS ARE OFF THIS POST