READING

6 วิธีฝึกสอนให้ลูกเป็นเด็กมี Critical Thinking ทัก...

6 วิธีฝึกสอนให้ลูกเป็นเด็กมี Critical Thinking ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในอนาคต

Critical Thinking หมายถึงการคิดเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ มีวิจารณญาน อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล ซึ่งเป็นการคิดที่นำไปสู่การตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

มีงานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่า ทักษะ Critical Thinking จะช่วยให้คนมีโอกาสประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ในขณะที่ World Economics Forum กล่าวว่า Critical Thinking คือทักษะที่สำคัญและจำเป็นในอนาคต

เมื่อรู้ความสำคัญของการมีทักษะ Critical Thinking แล้ว เราจึงอยากชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันฝึกให้ลูกเป็นเด็กที่มีทักษะการคิดที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

1. พยายามหาเรื่องพูดคุยและเปลี่ยนความเห็นกันบ่อยๆ

CriticalThinking_web_1

คุณพ่อคุณแม่ควรหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจมาพูดคุยกันภายในครอบครัว แต่มีกฎว่าถ้ามีการถกเถียงต้องเป็นการถกเถียงที่มีเหตุผล ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์มาพูดโดยปราศจากการใช้อารมณ์

วิธีนี้ช่วยฝึกให้เด็กได้คิดหาเหตุผลมาถกเถียง และประเมินว่าข้อมูลของตัวเองถูกต้องน่าเชื่อพอที่จะทำให้คนอื่นยอมรับแนวคิดของตัวเองได้หรือไม่

2. ฝึกคิดแบบเหตุและผล

CriticalThinking_web_2

การสอนให้ลูกคิดแบบเหตุและผล เช่น ลองมองหาสิ่งรอบตัวแล้วตั้งคำถามกับลูก ชวนให้ลูกครุ่นคิดว่าเหตุคืออะไร และส่งผลอย่างไร มีเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงมาแสดงให้ลูกเห็น ไม่ใช้วิธีการอ้างหรือพูดอย่างเลื่อนลอย

ยิ่งฝึกบ่อยช่วยทำให้ลูกเชื่อมโยงเหตุผลอย่างถูกต้อง สามารถคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ และตัดสินใจได้

3. สอนให้ลูกวิเคราะห์ด้วยตัวเอง แทนที่จะเชื่ออะไรง่ายๆ

CriticalThinking_web_3

 คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกวิเคราะห์ข่าวสารที่รับรู้มาก่อนที่จะปักใจเชื่อทุกครั้ง เช่น หาแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วางใจเป็นกลาง ทบทวน และพร้อมที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับข้อมูลเดิมๆ ที่ได้รับมาก่อน

4. สอนให้ลูกตั้งคำถาม

CriticalThinking_web_4

ปัญหาที่ได้ยินกันมาตลอดคือเด็กๆ ของเราไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าถาม หรือขอคำปรึกษาในเรื่องที่ตัวเองไม่เข้าใจ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องปลูกฝังให้ลูกรู้ว่า การยกมือถามเมื่อไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอน หรือการแสดงออกว่าไม่เข้าใจ ฟังไม่ทัน หรือเรียนไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่เรื่องผิดหรือหน้าอาย

ในทางกลับกัน การที่ลูกไม่รู้และไม่ถามให้เข้าใจเสียก่อน อาจนำผลเสียมาให้มากกว่าการตั้งคำถามแต่แรก

5. สอนให้ลูกแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็นให้ได้

CriticalThinking_web_5

สำหรับเด็กที่เติบโตท่ามกลางยุคแห่งการแสดงความเห็น ทักษะสำคัญอีกอย่างก็คือการสอนให้ลูกแยกแยะสิ่งที่จะนำมาพัฒนาตัวเอง เข้าใจความแตกต่างและการให้น้ำหนักกับข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ว่าเมื่อไหร่ที่ควรให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่า

6. สอนให้ลูกเปิดใจกว้างรับความคิดเห็นของผู้อื่น

CriticalThinking_web_6

คนเรามักเชื่อว่าความคิดเห็นของตัวเองดีและถูกต้องที่สุด แต่ในความจริงแล้ว การสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะรับฟังความเห็นของคนอื่น แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยตัวเอง ก็จะทำให้ลูกมีทัศนคติที่เปิดกว้างและมีการเรียนรู้มากขึ้น

อ้างอิง
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 16
Pearson Thailand by CU
Voice TV
thepotential

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST