READING

พ่อสอนลูกชาย: 5 เรื่องที่คุณพ่อรุ่นใหม่ควรสอนลูกชา...

พ่อสอนลูกชาย: 5 เรื่องที่คุณพ่อรุ่นใหม่ควรสอนลูกชาย gen Z

พ่อสอนลูกชาย

ครอบครัวที่มีลูกชาย มักจะคาดหวังให้ลูกชายมีคุณพ่อเป็นต้นแบบที่ดีในการเติบโตและใช้ชีวิตในอนาคต ตรงกับที่ Thomas Jones นักจิตวิทยาด้านพัฒนาการเด็ก กล่าวถึงการให้ พ่อสอนลูกชาย เอาไว้ว่า พฤติกรรมและบุคคลิกภาพของพ่อส่งผลต่อสุขภาพจิต กระบวนการคิด และแนวทางการดำเนินชีวิตของลูกชาย ยิ่งไปกว่านั้นลูกชายยังมองว่าพ่อเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตของเขาด้วย

คุณพ่อและคุณแม่รุ่นใหม่จึงต้องพยายามมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกร่วมกัน ไม่ปล่อยให้หน้าที่การอบรมเลี้ยงดูลูกเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ดังนั้น การหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดู ปลูกฝัง สร้างเสริมทัศนคติที่ดี และถ่ายทอดทักษะการใช้ชีวิตให้ลูกน้อยตามแบบฉบับของตัวเอง จึงควรเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของคุณพ่อคุณแม่

โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกชาย เรามี 5 เรื่องสำคัญ ที่คุณพ่อรุ่นใหม่ควรนำมาปรับใช้สอนลูกชาย gen Z เพื่อส่งเสริมให้ลูกชายตัวน้อยเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพคนหนึ่งของสังคมต่อไป

5 สิ่งที่ พ่อสอนลูกชาย ได้ดี

1. สอนให้รู้จักความพ่ายแพ้

songenz_web_1

โดยธรรมชาติเด็กผู้ชายมักชื่นชอบการแข่งขัน และต้องการเป็นผู้ชนะแต่เมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ความผิดพลาดและพ่ายแพ้ก็จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกเสียใจ ผิดหวัง อารมณ์ฉุนเฉียว และกลายเป็นต้นเหตุของการสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งอาจนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวใส่คนอื่นได้

คุณพ่อควรอธิบายให้ลูกชายเข้าใจว่าความพ่ายแพ้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ด้วยการยกตัวอย่างประสบการณ์ความผิดพลาดและพ่ายแพ้ของตัวเองให้ลูกชายเรียนรู้ และสอนให้ลูกมองว่าความพ่ายแพ้เป็นโอกาสดีที่ลูกจะได้เรียนรู้และค้นหาวิธีใหม่ๆ ที่จะนำพาลูกไปสู่ความเร็จได้

2. สอนให้ลูกชายสู้กลับ (ฉบับไม่ใช้กำลัง)

songenz_web_2

อีกหนึ่งเรื่องที่คุณพ่อควรสอนลูกชายตั้งแต่ยังเล็ก คือการสอนให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์ และรู้วิธีจัดการกับเพื่อนที่มารังแก โดยปราศจากการใช้กำลัง เช่น สอนให้ลูกใช้น้ำเสียงหนักเเน่น กล้าบอกกับเพื่อนตรงๆ ว่าไม่ชอบให้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว หรือกล้าที่จะเดินหนีและบอกคุณครู นอกจากนี้คุณพ่อควรสอนให้ลูกชายเข้าใจว่าการหลีกเลี่ยงการใช้กำลัง การแสดงออกที่สุภาพ และการให้อภัย ไม่ได้แสดงถึงความอ่อนแอ แต่สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนเกาะคุ้มกันที่สามารถปกป้องลูกจากปัญหา หรือเพื่อนที่เกเรได้

3. การให้เกียรติผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญ

songenz_web_3

การให้ความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญอย่างมาก คุณพ่อรุ่นใหม่สามารถสอนลูกชายให้เข้าใจถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันได้จากการแสดงพฤติกรรมเชิงบวกภายในครอบครัว เช่น รับฟังความคิดเห็นของลูก แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบงานบ้านกับคุณแม่อย่างเท่าเทียมกัน หรือคุยกับลูกด้วยเหตุผล เมื่อลูกทำผิด

4. สอนให้ลูกรับผิดชอบการกระทำของตัวเอง

songenz_web_4

เด็กเล็กอาจยังไม่เข้าใจเรื่องการรับผิดชอบการกระทำของตัวเอง แต่คุณพ่อก็ควรสอนให้ลูกชายมีความรับผิดชอบ ไม่โทษคนอื่น และรู้จักแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง เพราะความรับผิดชอบเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ ช่วยส่งเสริมให้ลูกเติบโตอย่างมีวุฒิภาวะ และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น

คุณพ่อสามารถส่งเสริมความรับผิดชอบของลูกได้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น สอนให้ลูกเก็บของเล่นเข้าที่ด้วยตัวเอง ทำการบ้านในช่วงเวลาที่ตกลงกันไว้ ไปจนถึงการกล่าวชื่นชมเมื่อลูกรู้จักยอมรับความผิดของตัวเอง

5. สอนให้ลูกกล้าทำในสิ่งที่ควรทำ

songenz_web_5

บางครั้งความกล้าก็เปรียบเสมือนดาบสองคม หากใช้ความกล้าในทางที่ไม่ถูกต้องก็อาจนำมาซึ่งปัญหาและอันตรายต่อตนเองได้ จึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อที่ควรสอนให้ลูกชายรู้จักกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ เช่น กล้าที่จะปกป้องคนอื่น ช่วยเหลือคนอื่น ยอมรับความผิด และกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการ ทั้งหมดเป็นความกล้าที่จำเป็นต่อการเติบโตต่อไปในอนาคต

 

—อ่านบทความ: ความแตกต่างระหว่างการเลี้ยงลูกชายกับลูกสาว

อ้างอิง
Wondershare
American Psychological Association
Mom Junction
moms
pulptastic

PITTAYARAT CH.

พิทยารัตน์ ชูพล: เด็กผู้หญิงผู้รับบทบาทลูกสาวคนเล็ก ที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักเเละความใส่ใจจากคุณแม่ จนมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะมอบความรักอันยิ่งใหญ่แบบนี้ให้ใครสักคนบ้าง

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST