READING

5 วิธีสังเกตว่าลูกกำลังเผชิญกับโรคบกพร่องทางการอ่า...

5 วิธีสังเกตว่าลูกกำลังเผชิญกับโรคบกพร่องทางการอ่าน (Dyslexia) อยู่หรือเปล่า?

โรคบกพร่องทางการอ่าน หรือ Dyslexia จัดเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติเฉพาะด้านการเรียนรู้ (Learning Disorder)

ทำให้เด็กมีปัญหากับการอ่าน เขียน สะกดคำติดขัด ไม่สามารถเรียนรู้การผสมคำได้  ทำให้ความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากับคนอื่น เด็กที่มีอาการของโรค Dyslexia อาจทำให้คุณครูและผู้ปกครองเข้าใจว่า เด็กมีปัญหาเพราะความไม่สนใจหรือไม่ตั้งใจที่จะเรียนรู้

โรค Dyslexia อาจเกิดขึ้นได้จากพันธุกรรม การเลี้ยงดู การได้รับยา แอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดขณะคุณแม่ตั้งครรภ์ รวมไปถึงการคลอดก่อนกำหนดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กเป็นโรคดังกล่าวได้

ถึงแม้โรค Dyslexia นั้นจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถแก้ไขและพัฒนาได้ด้วยการให้เด็กได้ฝึกฝนการอ่านเขียน และพูดอย่างสม่ำเสมอ สิ่งสำคัญคือ หากคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นความผิดปกติของลูกได้เร็ว และพาไปเข้ารับการรักษาได้เร็วเท่าไหร่ ลูกก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้เร็วเท่านั้น

มาถึงตรงนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะสงสัยว่า แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกกำลังมีอาการของโรคบกพร่องทางการอ่านหรือไม่ เรามีข้อสังเกตดังนี้ค่ะ

1. ลูกพูดช้ากว่าเด็กปกติทั่วไป

Dyslexia_web_1

ก่อนไปถึงการอ่าน คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้จากพัฒนาการทางการพูดพูดของลูก ดูว่าลูกดูมีการเปล่งเสียง หรือจังหวะการพูดที่ดูช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันกับเขาหรือไม่ เช่น ลูกมักจะครุ่นคิดนานก่อนที่จะพูดออกมาเป็นคำ หรือเปล่งเสียงออกมาได้ช้า นึกคำไม่ค่อยออก

2. มีปัญหาเกี่ยวกับการจำตัวเลข ตัวอักษร และสี

Dyslexia_web_2

เด็กที่เป็น Dyslexia นอกจากจะมีพัฒนาการด้านการพูดที่ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันแล้ว ยังมีปัญหาด้านการจำตัวเลข จำตัวอักษร และจดจำสี ข้อสังเกตคือเด็กจะไม่เข้าใจว่าตัวอักษรแต่ละตัวนั้นแตกต่างกันอย่างไร ไม่สามารถจดจำหรือเรียกเป็นชื่อได้ เช่น เมื่อคุณพ่อคุณแม่พูดถึงตัวเลขเดิมซ้ำๆ แต่ลูกก็ไม่สามารถจดจำชื่อเรียกหรือหน้าตาของตัวเลขนั้นได้

3. เรียนรู้คำใหม่ๆ ได้ช้า

Dyslexia_web_3

ลูกไม่สามารถเข้าใจเมื่อคุณพ่อคุณแม่สอน หรือพูดคำศัพท์ใหม่ๆ เช่น กินข้าว อาบน้ำ ห้องน้ำ หรือสามารถเข้าใจได้ แต่ต้องใช้เวลาในการสอนมากกว่าปกติ ลูกถึงจะจดจำคำนั้นได้ และแม้ว่าจะจำได้แล้ว แต่ในบางครั้งลูกก็ยังคงลืมและสับสน และไม่อาจเข้าใจคำศัพท์เหล่านั้นอย่างถาวรอยู่ดี

4. ไม่สามารถเลือกคำที่จะใช้สื่อสารกับคนอื่นได้ดี

Dyslexia_web_4

ลูกประมวลคำศัพท์ต่างๆ ได้ส่งผลกระทบมาจนถึงความสามารถในการสื่อสารกับคนอื่น เช่น นึกคำพูดที่ต้องการพูดไม่ออก เลือกคำมาใช้ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกความหมาย และไม่เป็นไปตามหลักของภาษา

5. เขียนตัวอักษร หรือตัวเลขผิด

Dyslexia_web_5

นอกจากการพูดและการอ่านจะบกพร่องแล้ว การเขียนหนังสือ ตัวอักษร ตัวเลข เด็กก็จะเขียนผิดไปด้วยเช่นกัน เพราะเขาจะจำเกี่ยวกับตัวหนังสือ หรือตัวเลขได้ไม่ดี ดังนั้นเวลาที่เขียนออกมาจึงอาจผิดได้ เช่น ต้องการเขียนเลข 9 แต่กลับเขียนออกมาเป็นเลข 6 เป็นต้น

อ้างอิง
honestdocs
mayoclinic
creativemove

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

COMMENTS ARE OFF THIS POST