READING

เลือกตั้งคืออะไร ? : สอนลูกให้เข้าใจความหมายของการ...

เลือกตั้งคืออะไร ? : สอนลูกให้เข้าใจความหมายของการ ‘เลือกตั้ง’ และหน้าที่ ‘พลเมือง’

เลือกตั้งคืออะไร

เมื่อเด็กๆ ถามว่า เลือกตั้งคืออะไร ? ผู้ใหญ่หลายคนคิดว่าการสอนเด็กเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะสำคัญก็ต่อเมื่อเด็กๆ โตพอที่จะทำเช่นนั้นได้ แต่ความจริงแล้ว การสอนให้ลูกรู้จักการเลือกตั้ง และความสำคัญของการเมือง การปกครองในประเทศตั้งแต่อายุยังน้อย จะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมให้ลูกมีความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองที่ดีให้กับลูกได้

ข้อดีประการหนึ่งของการสอนให้ลูกรู้ว่า เลือกตั้งคืออะไร ก็คือ ทำให้ลูกมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ทางการเมืองเบื้องต้น เพราะถึงแม้บรรยากาศทางการเมืองอาจจะตึงเครียดไปบ้าง แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าเด็กๆ จะเรียนรู้และเข้าใจได้

1. ทำไมต้องสอนให้ลูกรู้จักการเลือกตั้ง

election_web_1

งานศึกษาไม่นานมานี้ พบว่าเด็กที่ได้รับการสอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในโรงเรียน มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าเด็กรุ่นเดียวกันที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เพราะหากเด็กๆ ไม่รู้จักและเข้าใจการเมือง ก็ยากที่จะหวังให้พวกเขาเห็นความสำคัญของการรักษาสิทธิ์เลือกตั้งของตัวเองเมื่อโตขึ้นเช่นกัน

การศึกษาอีกชิ้นหนึ่ง นักวิจัยพบว่าเด็กที่ได้รับการสอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีแนวโน้มที่จะรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและมีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลมากกว่าเด็กรุ่นเดียวกันที่ไม่ได้ถูกสอนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนั้น ไม่เพียงแต่เด็กเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะลงคะแนนเสียงมากขึ้นเมื่อโตขึ้นเท่านั้น แต่พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะชักชวนให้คนอื่นไปเลือกตั้งได้อีกด้วย

2. สิทธิและหน้าที่พลเมือง

election_web_2

ความเข้าใจสิทธิและหน้าที่พลเมืองขั้นพื้นฐาน คือการสอนให้เด็กๆ รู้ว่าการกระทำของเราส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร พลเมืองที่ดีจึงควรมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่สงบสุขและการแก้ไขปัญหาสังคม

การที่คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมให้ลูกใช้สิทธิ์และเปิดโอกาสให้ลูกแสดงความคิดเห็นตัวเอง จะช่วยให้เด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ในฐานะพลเมืองที่อยากเห็นการพัฒนาในสังคมคนหนึ่งได้เลยทีเดียว

3. การเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัว

election_web_3

ไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง แต่คุณพ่อคุณแม่สามารถพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับการเมืองและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ลูกเรียนรู้และเข้าใจว่าการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคมอย่างไร

โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มคุยกับลูกด้วยเรื่องง่ายๆ และใกล้ตัว เช่น เล่านิทานที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น การโหวต หรือการลงคะแนนเสียง, แนะนำให้ลูกรู้จักชื่อและบทบาทของนักการเมืองที่เห็นผ่านสื่อ หรือชวนลูกพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ยังได้

4. สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม

election_web_4

คุณพ่อคุณแม่สามารถให้ลูกรับรู้ในกระบวนการเลือกตั้งด้วยตัวเองได้ ด้วยการพาลูกไปที่หน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียง และติดตามผลงานเลือกตั้งไปพร้อมกับคนอื่นในครอบครัว

นอกจากนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมให้ลูกได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งจำลอง ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองและประชาธิปไตยได้ (อ่านบทความ: ปลูกฝัง ‘ประชาธิปไตย’ ให้เจ้าตัวน้อย เริ่มต้นได้จากที่บ้าน)

โดยสรุปแล้ว การสอนเด็กๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งถือเป็นการลงทุนเพื่อสังคมในอนาคต เพราะเด็กๆ ของเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพลเมือง การคิดเชิงวิพากษ์ และการสร้างผู้นำที่ดีในอนาคต

 

 

อ้างอิง
harpercollins
guardian
rebekahgienapp

Guest Writer

นักเขียนรับเชิญ (แทบ) ไม่ซ้ำหน้า ที่จะมาแชร์ประสบการณ์และเรื่องราวที่ (แทบ) ไม่ซ้ำใคร

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST