READING

ปัญหาครอบครัว: 5 ปัจจัยที่อาจทำให้ลูกกลายเป็นเด็กม...

ปัญหาครอบครัว: 5 ปัจจัยที่อาจทำให้ลูกกลายเป็นเด็กมีปัญหาครอบครัว

ปัญหาครอบครัว

ความขัดแย้งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัว แต่หากปล่อยให้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อาจกลายเป็น ปัญหาครอบครัว ที่ส่งผลกระทบต่อลูกทั้งทางตรงและทางอ้อมได้

ครอบครัวไม่สมบูรณ์หรือที่เราเรียกกันว่าครอบครัวมีปัญหา (Dysfunctional Family) มักเกิดจากการละเลยที่จะดูแลกัน มีปากเสียงเรื้อรัง และทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าลูก นักจิตวิทยากล่าวว่า ครอบครัวที่มีปัญหา จะทำให้พ่อแม่มีอารมณ์ไม่มั่นคง แปรปรวน และเต็มไปด้วยความวิตกกังวล ซึ่งอาจเกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่เองเคยอยู่ในครอบครัวที่มีปัญหาและไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรเช่นกัน

ดังนั้น เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งของคุณพ่อคุณแม่ กลายเป็น ปัญหาครอบครัว ที่สร้างบาดแผลในใจให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็ก เรามาเรียนรู้ 5 ปัจจัยที่อาจทำให้ลูกกลายเป็นเด็กมีปัญหาครอบครัว เพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ระมัดระวังและหาทางแก้ไขกันดีกว่าค่ะ

1. การมีปากเสียงหรือใช้ความรุนแรงเรื้อรัง

Dysfunctional_web_1

ความขัดแย้งในครอบครัว การโต้เถียงด้วยอารมณ์ จนถึงการใช้ความรุนแรงต่อหน้าลูก จะทำให้ลูกรู้สึกหวาดกลัว ระแวง และรู้สึกครอบครัวไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัย นำไปสู่ปัญหาด้านจิตใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการเติบโตของลูก ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอ บุคลิก ทักษะการเข้าสังคม และสภาพจิตใจในอนาคต

2. การเลี้ยงลูกด้วยอำนาจหรือพยายามทำให้กลัว

Dysfunctional_web_2

การเลี้ยงลูกที่เข้มงวด ใช้อำนาจของความเป็นพ่อแม่ หรือ อย่างการขู่บังคับว่าถ้าหากลูกไม่ทำตามคำสั่งจะถูกลงโทษ พ่อแม่จะไม่รัก หรือทิ้งให้อยู่คนเดียว รวมไปถึงการบังคับ ฝืนใจ และไม่รับฟังความต้องการของลูก พฤติกรรมเหล่านี้จะนำไปสู่ความอึดอัด คับข้องใจ และเกลียดชังในใจลูกได้

3. พ่อแม่ไม่มีความพร้อมทางอารมณ์

Dysfunctional_web_3

เมื่อคุณพ่อคุณแม่อารมณ์แปรปรวน ก็จะส่งผลต่อคุณภาพในการเลี้ยงดูลูกและอาจเผลอระเบิดอารมณ์ใส่ลูกโดยไม่รู้ตัว

ความไม่พร้อมทางสภาวะอารมณ์อาจเกิดจากความเครียดจากการทำงาน ความเหนื่อยจากภาระหน้าที่รับผิดชอบมากเกินไป หรือเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ให้คงที่ได้ ทำให้ลูกต้องคอยรองรับอารมณ์ ไม่ได้รับความรัก และส่งผลต่อสภาพจิตใจในที่สุด

4. ปัญหาด้านการเงิน

Dysfunctional_web_4

สภาวะการเงินก็เป็นอีกปัจจัยที่สร้างความเครียดและกดดันให้กับคุณพ่อคุณแม่ หากสภาพการเงินของครอบครัวไม่ดี ความเครียดเหล่านี้จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ละเลยการดูแลลูก เพราะต้องสนใจเรื่องการทำงานหาเงินมากเกินไป รวมถึงอาจเกิดการโต้เถียงระหว่างคุณพ่อคุณแม่บ่อยครั้ง ดังนั้นการการวางแผนด้านการเงินในครอบครัวก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนะคะ

5. พื้นฐานครอบครัวของพ่อแม่

Dysfunctional_web_5

คุณพ่อคุณแม่อาจมีพฤติกรรมบางอย่างที่ซึมซับมาจากของคนในครอบครัวของตัวเองมาก่อน เช่น คุ้นเคยกับการใช้ความรุนแรง หรือการทะเลาะ ด่าทอเสียงดัง ทำให้เผลอแสดงพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันให้ลูกเห็น ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรระมัดระวังการแสดงออกของตัวเอง เพื่อไม่ให้พฤติกรรมของพ่อแม่กลายเป็นพื้นฐานนิสัยที่ลูกจะซึมซับติดตัวไปในอนาคต

อ้างอิง
Choosing Therapy
Parenting
Verywellmind

PITTAYARAT CH.

พิทยารัตน์ ชูพล: เด็กผู้หญิงผู้รับบทบาทลูกสาวคนเล็ก ที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักเเละความใส่ใจจากคุณแม่ จนมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะมอบความรักอันยิ่งใหญ่แบบนี้ให้ใครสักคนบ้าง

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST