READING

ปลูกฝัง ‘ประชาธิปไตย’ ให้เจ้าตัวน้อย เริ่มต้นได้จา...

ปลูกฝัง ‘ประชาธิปไตย’ ให้เจ้าตัวน้อย เริ่มต้นได้จากที่บ้าน

ปัจจุบันในสังคมกำลังตื่นตัวและให้ความสำคัญในเรื่องของประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสงบสุข

แม้แต่เด็กๆ เองก็ควรที่จะมีความเข้าใจในหลักประชาธิปไตย โดยคุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็ก และสามารถเริ่มต้นได้จากการใช้ชีวิตประจำวันง่ายๆ ถึงแม้ว่าลูกอาจจะรับรู้และเข้าใจไม่ได้มาก แต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำ ก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวลูกให้มีบรรยากาศของการเป็นประชาธิปไตย

และควรจะสอนให้ลูกเข้าใจเรื่องพื้นฐานของประชาธิปไตย โดยเริ่มจาก

1. หน้าที่

democracy_web_1

คุณพ่อคุณแม่อาจชวนลูกมาทำกิจกรรมร่วมกัน และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น เมื่อตกลงว่าจะช่วยกันทำงานบ้าน คุณพ่อรับผิดชอบในการกวาดบ้าน คุณแม่คอยรดน้ำต้นไม้ ลูกคอยให้อาหารแมว และทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองทำเป็นประจำและสม่ำเสมอ เพื่อที่ลูกจะได้รู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง

2. ความเสมอภาค

democracy_web_2

ฝึกให้ลูกเข้าใจถึงความเสมอภาคภายในครอบครัว บางครอบครัวมีลูกหลายคน คุณพ่อคุณแม่ก็ควรปฏิบัติกับลูกทุกคนด้วยเท่าเทียมและไม่ลำเอียง โดยเฉพาะการแสดงออกความรักและความห่วงใย เช่น ไม่เลือกตามใจแต่คนน้อง เพราะจะทำให้คนพี่เข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่รักน้องมากกว่า หรือรู้สึกอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีความเท่าเทียม จนเกิดเป็นความอิจฉา และอาจจะส่งผลให้ลูกเกิดความขัดแย้งหรือปฏิบัติตัวต่อกันแบบผิดๆ

และนอกจากเรื่องในครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกเข้าใจในความหลากหลายของคนในสังคม เช่น เพศ อาชีพ เชื้อชาติ สีผิว ภาษา และฐานะ เพื่อให้ลูกรู้ว่าแม้จะแตกต่างและหลากหลาย แต่คนในสังคมล้วนมีสิทธิ์อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม

3. เสรีภาพ

democracy_web_3

ควรเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงความคิดเห็น อาจจะเป็นเรื่องต่างๆ ภายในบ้าน เช่น เวลาไปซื้อต้นไม้ก็ควรให้ลูกมีส่วนช่วยเลือกต้นไม้เข้าบ้านด้วย และใช้เสียงข้างมากเป็นข้อสรุปในการเลือกว่าจะเอาต้นไม้ต้นไหนดี และไม่ควรใช้อำนาจบังคับให้ลูกทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ เพราะอาจทำให้เด็กๆ ไม่เข้าใจความหมายของการมีเสรีภาพที่แท้จริง แถมยังเป็นการปลูกฝังความก้าวร้าวและความคิดเผด็จการให้กับลูกอีกด้วย

นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็นด้วย เช่น คุณพ่อคุณแม่ต้องรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ปรึกษาหารือกันและให้ลูกมีส่วนร่วมในเรื่องนั้นๆ ด้วย

 

อ้างอิง
babybbb

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST