READING

4 พฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนทำให้ลูกเป็นเด็ก...

4 พฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนทำให้ลูกเป็นเด็กมีคุณภาพ

quality children

คุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ แม้จะมีแหล่งข้อมูลเพื่อหาความรู้ในการเลี้ยงลูกมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันครอบครัวของคนรุ่นใหม่ส่วนมากก็จำเป็นต้องออกจากบ้านไปทำงาน ทำให้คุณพ่อคุณแม่มีเวลาให้กับการเลี้ยงลูกเองน้อยลง และถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ได้ทำงานอยู่ที่บ้าน การอยู่บ้านทั้งวันก็ไม่ได้แปลว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีเวลาให้ลูกได้เต็มที่

ด้วยข้อจำกัดต่างๆ อาจทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลใจว่า จะสามารถเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กที่ดี มีความสุข มีทักษะ และความฉลาดทางอารมณ์ ได้มากพอที่ลูกจะเติบโตขึ้นอย่างคนมีคุณภาพหรือไม่

เพราะการอบรมเลี้ยงดูในช่วงเริ่มต้นของชีวิตลูก เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างพื้นฐานทางพฤติกรรม บุคลิกภาพ และนิสัยของเด็กๆ ที่จะเติบโตต่อไป ดังนั้น เด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ย่อมมีโอกาสที่จะเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป

แต่คุณพ่อคุณแม่มักจะไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังเป็นพ่อแม่ที่ดีพอที่จะทำให้ลูกเป็นเด็กที่มีความสุขและเติบโตอย่างมีคุณภาพหรือไม่ เราจึงมี 4 พฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนส่งเสริมการเติบโตที่ดีของลูกมาช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตตัวเองกันดูนะคะ

1. เป็นพ่อแม่ที่รับฟังลูกเสมอ  

quality children

ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะคุ้นเคยกับการสอนว่า ลูกที่ดีต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่’ แต่สำหรับคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ ก็ควรเรียนรู้ที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีด้วยการเปิดใจรับฟังลูก ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่คุณพ่อคุณแม่ที่ดีก็จะเป็นผู้รับฟังที่ดีโดยไม่ตัดสิน แต่จะคอยอยู่เคียงข้าง ให้กำลังใจ และให้โอกาสลูกเรียนรู้อยู่เสมอ

2. เป็นพ่อแม่ที่ส่งเสริมให้ลูกมีโอกาสช่วยเหลือตนเอง  

quality children

การเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ที่จะทำอะไรด้วยตัวเอง ตามความสามารถของเด็กแต่ละช่วงวัย โดยไม่ยื่นมือเข้าไปทำแทนหรือให้ความช่วยเหลือลูกมากเกินไป จะทำให้ลูกเป็นเด็กที่มีพัฒนาการและทักษะในการพึ่งพาตัวเอง ส่งผลให้ลูกเป็นเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองได้ มีความเชื่อมั่นในตัวเองและสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ต่อไป

3. เป็นพ่อแม่ที่สอนให้ลูกเคารพกฎกติกา

quality children

ไม่ว่าครอบครัวจะมีแนวทางการเลี้ยงดูอย่างไร แต่เมื่อลูกเติบโตถึงวัยหนึ่ง ลูกก็จะเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องใช้ข้อตกลง กฎ และกติการ่วมกัน ดังนั้นการสร้างคนที่มีคุณภาพ รู้จักเคารพกติกาในสังคมเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรสร้างพื้นฐานให้ลูกตั้งแต่ในบ้าน ด้วยการสอนให้ลูกทำตามกฎของบ้าน เช่น กินข้าวเป็นเวลา เข้านอนเป็นเวลา ไม่ฝ่าฝืนข้อตกลง รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ส่วนรวมในบ้าน เช่น จัดโต๊ะกินข้าว เก็บของเข้าที่ ทิ้งขยะลงถังทุกครั้ง และสอนให้ลูกรู้จักระเบียบของสังคม เช่น การเข้าคิวรอคอย ใช้สะพานลอยข้ามถนน ไม่ฝ่าฝืนกฎของสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ลูกมีความพร้อมที่จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป

4. เป็นพ่อแม่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเรียนรู้

quality children

เด็กจะเรียนรู้จากการกระทำและพฤติกรรมของพ่อแม่ และคนใกล้ชิดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้น พ่อแม่จึงควรทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก ตั้งแต่ คำพูด วิธีคิด และการกระทำ เช่น พูดจาสุภาพ ไพเราะ มีการช่วยเหลือกันระหว่างพ่อแม่ ควบคุมอารมณ์ ได้คงเส้นคงวา ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ถ้าพ่อแม่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ลูกก็จะจดจำพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่และยึดถือเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

 

อ้างอิง
aafp
verywellfamily

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST