READING

ขวัญเอ๊ย ขวัญมา: 4 วิธีเยียวยาจิตใจเด็กหลังประสบเห...

ขวัญเอ๊ย ขวัญมา: 4 วิธีเยียวยาจิตใจเด็กหลังประสบเหตุรุนแรงในชีวิต

หากรอบตัวคุณมีเด็กๆ ที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นประสบอุบัติเหตุ ถูกทำร้าย สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ไปจนถึงประสบภัยพิบัติรุนแรง ความตกใจ เศร้าเสียใจ และหวาดกลัว ย่อมส่งผลต่อสภาพจิตใจของเด็กอย่างเลี่ยงไม่ได้

ด้านผู้ใหญ่อย่างเรา นอกจากควรจะช่วยกันทำให้เด็กพ้นจากภาวะอันตรายทางร่างกายแล้ว หลังผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายแรงมาได้ การประคับประคองด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กๆ ก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้าม

4 วิธีเยียวยาจิตใจเด็กที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์รุนแรงในชีวิต มีดังนี้

1. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

healingkids_web_1

ให้เด็กได้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย เป็นสัดส่วน มีความช่วยเหลือและการดูแลทางร่างกาย เช่น รักษาอาการบาดเจ็บ มีอาหาร น้ำดื่ม และยารักษาโรค มีพ่อแม่หรือคนในครอบครัวที่ทำให้เด็กรู้สึกอุ่นใจได้

2. ป้องกันการซ้ำเติมทางจิตใจ

healingkids_web_2

ในช่วงแรกควรงดการให้สัมภาษณ์ และไม่ควรให้เด็กต้องตอบคำถามที่ไม่จำเป็นจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง เลี่ยงการรับรู้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงของตัวเอง หรือแม้แต่ใกล้เคียงสิ่งที่เขาพบเจอมาก่อน

3. รับฟังอย่างสงบ

healingkids_web_3

หากเด็กต้องการเล่าเรื่อง ผู้ใหญ่ควรรับฟังอย่างสงบ โดยไม่กระตุ้นหรือคาดคั้นให้เด็กสะเทือนใจมากขึ้น และบอกให้เด็กเข้าใจอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของตัวเอง เช่น หากเด็กยังคงเห็นภาพหลอน ผู้ปกครองควรอธิบายให้เด็กรู้ว่าอาการต่างๆ เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน และจะต้องทำการรักษาต่อไป

4. เบนความสนใจ

healingkids_web_4

ในช่วงแรก ผู้ปกครองไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้เวลาอยู่คนเดียวมากเกินไป เพราะอาจทำให้เด็กนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆ และเกิดความคิดฟุ้งซ่าน แต่ควรหากิจกรรมให้ทำ เพื่อเบนความสนใจออกมาจากอาการบาดเจ็บและภาพเหตุการณ์ร้ายๆ


Sisata D.

Editor in Chief, ชอบเล่นกับลูกคนอื่นและอัพรูปหลานลงอินสตาแกรม

RELATED POST