READING

4 เทคนิคสอนลูกให้รู้จักและเข้าใจการใช้เงิน...

4 เทคนิคสอนลูกให้รู้จักและเข้าใจการใช้เงิน

เมื่อก่อนผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าเด็กยังไม่มีความจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องเงินทองหรือการออมเงินเท่าไรนัก และพ่อแม่ยุคก่อนมักไม่ค่อยพูดหรือบอกให้ลูกรู้แหล่งที่มาของรายได้ที่นำมาใช้จ่ายในครอบครัว ด้วยเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่เด็กจะเข้าใจได้โดยง่าย

แต่ในยุคสมัยปัจจุบัน การสอนให้ลูกเรียนรู้การใช้เงินและการออมเงินตั้งแต่ยังเด็ก กลายเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มฝึกให้ลูกรู้จักและเข้าใจตั้งแต่เนิ่นๆ ลูกควรมีสิทธิ์รับรู้ถึงที่มาของเงินที่ใช้จ่ายภายในบ้าน เพื่อสร้างนิสัยการเป็นเด็กที่เห็นคุณค่าของเงิน เห็นความสำคัญของการออมเงิน และปลูกฝังนิสัยการใช้เงินให้ลูกได้อย่างเหมาะสม

คุณพ่อคุณแม่อาจจะเริ่มสอนเรื่องเงินและการใช้เงินให้ลูกเข้าใจได้ เมื่อลูกเติบโตถึงวัยที่ต้องไปโรงเรียนหรือมีค่าขนมประจำวัน ด้วยเทคนิคง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

1. สอนให้ลูกหยอดเหรียญใส่กระปุก

kidsmoney_web_1

คุณพ่อคุณแม่ลองหากระปุกออมสิน หรือขวดโหลแก้วสักใบ แล้วสอนให้ลูกรู้จักการหยอดเหรียญที่เหลือจากการซื้อขนมลงไปในกระปุกทุกครั้ง แล้วสอนให้ลูกค่อยๆ เก็บสะสมเหรียญไปทีละเล็กละน้อย

เมื่อมีเหรียญเต็มกระปุกหรือมากพอที่จะนำไปใช้ได้แล้ว คุณพ่อคุณแม่อาจให้ลูกช่วยคิดว่าอยากเอาเงินที่ได้ไปซื้ออะไรที่ลูกต้องการหรือเปล่า เพื่อให้ลูกรู้สึกเห็นคุณค่าของเงินที่ค่อยๆ เก็บสะสม และสอนให้ลูกรู้จักคิดทบทวนเรื่องการใช้เงินได้อีกด้วย

2. ให้ลูกลองจ่ายเงินด้วยตัวเอง

kidsmoney_web_2

เมื่อออกซื้อของ คุณพ่อคุณแม่สามารถให้ลูกได้ลองเป็นคนจ่ายเงินด้วยตัวเอง เพื่อให้ลูกรู้ว่า โดยทั่วไปแล้ว การจะได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ นั้นต้องมีการซื้อขายเกิดขึ้น และยังเป็นการสอนให้ลูกรู้จักมองหาและจดจำราคาของสิ่งของต่างๆ ช่วยให้ลูกวางแผนการใช้จ่ายแบบง่ายๆ เช่น มีแบงก์ยี่สิบหนึ่งใบ ลูกจะสามารถซื้ออะไรได้บ้าง เพื่อให้ได้เงินทอนกลับมาและไปซื้ออย่างอื่นได้ วิธีนี้จะช่วยฝึกนิสัยการใช้เงินของลูกไปในตัวด้วย

3. บอกลูกให้รู้ว่าทุกสิ่งมีราคา

kidsmoney_web_3

การบอกให้ลูกได้รู้ว่าของแต่ละชิ้น โดยเฉพาะของที่ลูกอยากได้มีราคาเท่าไหร่ จะช่วยสอนให้ลูกรู้จักเสียดายหากต้องใช้เงินไปโดยไม่จำเป็น และยังเป็นการสอนให้ลูกรู้จักการเปรียบเทียบว่าของชิ้นไหนคุ้มค่าหรือสมราคาที่ต้องจ่ายมากกว่ากัน

4. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมใช้เงินตามใจอยากให้ลูกเห็น

kidsmoney_web_4

คุณพ่อคุณแม่ควรทำตัวเป็นต้นแบบการใช้เงินให้ลูกเห็น เช่น รู้จักวางแผนการใช้เงิน ปรึกษากันเรื่องการใช้เงินที่สำคัญในครอบครัว และไม่ใช้เงินตามใจให้ลูกเห็น เพื่อเป็นการสอนให้ลูกเรียนรู้พฤติกรรมการคิดทบทวนและมีเหตุผลในการใช้เงินทุกครั้ง

อ้างอิง
nbcnews
thesimpledollar
daveramsey

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST