READING

6 เหตุผลที่พ่อแม่ญี่ปุ่น ให้ลูกไปโรงเรียนด้วยตัวเอ...

6 เหตุผลที่พ่อแม่ญี่ปุ่น ให้ลูกไปโรงเรียนด้วยตัวเอง

ปัจจุบันการเลี้ยงลูกสไตล์ญี่ปุ่น เป็นเทคนิคการเลี้ยงลูกที่คุณแม่รุ่นใหม่ให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะแนวการสอนที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต

นอกจากนั้น คุณแม่ญี่ปุ่นมักให้ความสำคัญกับการเสริมทักษะด้านต่างๆ ให้ลูก ไม่ว่าจะเป็นการให้เกียรติคนอื่น รู้จักคุณค่าของตัวเอง มีความเกรงอกเกรงใจ มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง เพื่อให้เด็กอยู่ในสังคมโดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

เด็กนักเรียนชาวญี่ปุ่นส่วนมากต้องพึ่งพารถโดยสารสาธารณะและเดินทางไปโรงเรียนด้วยตัวเอง แม้ในวันที่สภาพอากาศไม่เป็นใจ ไม่ว่าครอบครัวจะมีฐานะหรือไม่ก็ตาม

เราลองมาดูกันค่ะว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ญี่ปุ่นถึงได้ปล่อยให้ลูกๆ ไปโรงเรียนด้วยตัวเอง

1. เด็กญี่ปุ่นมักจะเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน

goschoolbyself_web_1

เด็กญี่ปุ่นมักเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน เพราะคุณภาพของโรงเรียนภาคบังคับแต่ละแห่งมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน ทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องให้ลูกไปเรียนโรงเรียนไกลบ้านแต่มีคุณภาพมากกว่า

2. พ่อแม่ญี่ปุ่นวางใจในความปลอดภัยบนท้องถนน

goschoolbyself_web_2

ญี่ปุ่นเป็นประเทศมีอัตราอาชญากรรมต่ำ และมีความปลอดภัยบนท้องถนนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พื้นที่สาธารณะของญี่ปุ่นได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก รวมถึงวัฒนธรรมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ทำให้คุณพ่อคุณแม่วางใจที่จะปล่อยให้ลูกน้อยได้ออกไปใช้ชีวิตในสังคมที่พวกเขาวางใจ

3. ลดเวลาในการไปส่งลูกที่โรงเรียนตอนเช้า

goschoolbyself_web_3

คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลและรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง การให้ลูกเดินทางไปโรงเรียนด้วยตัวเอง ทำให้คุณพ่อคุณแม่ญี่ปุ่นมีเวลาจัดการหน้าที่ของตัวเองและเตรียมตัวออกไปทำงานมากขึ้น

4. เพื่อให้เด็กมีความสัมพันธ์กับสังคม

goschoolbyself_web_4

การให้ลูกออกจากบ้านและเดินทางไปโรงเรียนด้วยตัวเอง จะช่วยสร้างความคุ้นเคยในการอยู่ร่วมกับคนอื่น กล้าที่จะแสดงออกความคิดเห็น มีความเป็นตัวเอง และยังเป็นการฝึกให้ลูกได้เจอสังคมที่หลากหลาย ทั้งเพื่อนที่โรงเรียน เพื่อนในละแวกบ้าน เด็กๆ อาจจะนัดเพื่อนเพื่อไปโรงเรียนพร้อมกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือกันเมื่อเกิดปัญหาได้

5. ฝึกวินัยและความตรงต่อเวลา

goschoolbyself_web_5

เด็กๆ จะได้เรียนรู้การจัดการและบริหารเวลาด้วยตัวเองตั้งแต่ตื่นนอน เพราะการเดินทางด้วยระบบโดยสารสาธารณะของญี่ปุ่นสามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้ ถ้าหากลูกไม่รู้จักรักษาเวลา ก็จะส่งผลต่อการเดินทาง และทำให้ไปโรงเรียนสายได้

6. เด็กจะได้เรียนรู้การดูแลซึ่งกันและกัน

goschoolbyself_web_6

โรงเรียนญี่ปุ่นจะสอนให้นักเรียนที่โตกว่า ช่วยดูแลเด็กนักเรียนที่เล็กกว่าในการเดินทาง เด็กจะได้ฝึกความเป็นผู้ใหญ่ ดูแลคนอื่น และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

อ้างอิง
universityherald
tnews
bangkokbiznews

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST