READING

ความหลากหลายทางเพศ: เด็กแต่ละช่วงวัย คุยเรื่องความ...

ความหลากหลายทางเพศ: เด็กแต่ละช่วงวัย คุยเรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างไรดี

ความหลากหลายทางเพศ

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ปี 1969 เกิดเหตุการณ์ตำรวจบุกจับและใช้ความรุนแรงกับประชาชนที่บาร์ Stonewall Inn ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) ใจกลางเมืองนิวยอร์ก

โดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้กลุ่มผู้มี ความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ออกมาเคลื่อนไหว นำไปสู่การเดินขบวนเพื่อแสดงจุดยืนและเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมด้วยกิจกรรมที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในตัวเอง (Pride)

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เดือนมิถุนายนของทุกปี จึงถูกเรียกว่าเป็นช่วงเวลา Pride Month หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศ และมีการตกแต่งสถานที่ต่างๆ ด้วยสีรุ้ง อันเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายและการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม นี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่คุณพ่อคุณแม่จะสอนให้ลูกเข้าใจความหลากหลาย โดยสามารถค่อยๆ สอนไปตามความเข้าใจในแต่ละช่วงวัยได้ ดังนี้

ลูกวัยอนุบาล (3-5 ปี)

LGBTQ_1

การสอนลูกวัยนี้ยังไม่ซับซ้อนนัก ควรใช้ภาษาง่ายๆ ที่ลูกฟังเข้าใจ โดยเริ่มจากสอนความเข้าใจเบื้องต้น เช่น ใช้หนังสือภาพหรือสื่อที่เหมาะสมกับวัยเพื่ออธิบายว่าคนมีความแตกต่างกันในหลายแง่มุม เช่น สีผิว เพศ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมการเล่นแบบไม่จำกัดเพศ โดยเปิดโอกาสให้ลูกได้เล่นของเล่นที่หลากหลาย โดยที่ไม่จำกัดนิยามว่าของเล่นไหนควรเป็นของเด็กผู้ชายหรือผู้หญิง

ลูกวัยประถมศึกษาต้น (6-8 ปี)

LGBTQ_2

ลูกวัยนี้มักมีคำถามซับซ้อนมากขึ้น เช่น ลูกอาจมีคำถามว่าผู้หญิงที่ตัดผมสั้น สรุปคือผู้หญิงหรือผู้ชาย นี่เป็นโอกาสที่ดีที่คุณพ่อคุณแม่จะสอนเรื่อง ความหลากหลายทางเพศ ให้กับลูกได้ โดยอธิบายความเข้าใจพื้นฐานให้กับลูกว่าคนเราสามารถมีลักษณะความชอบที่แตกต่างกันได้ เช่น บอกลูกว่าไม่ว่าจะเพศไหนก็สามารถตัดผมได้ และที่สำคัญไปกว่านั้นคือการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างให้เกียรติและไม่ทำร้ายจิตใจผู้อื่น

ลูกวัยประถมศึกษาปลาย (9-12 ปี)

LGBTQ_3

ลูกวัยนี้เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น และเริ่มแสดงออกชัดเจนในอัตลักษณ์ทางเพศมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรสนับสนุนให้ลูกยอมรับความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น หากลูกถามเรื่องราวเกี่ยวกับ LGBTQ+ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรแสดงความคิดเห็นหรือมีท่าทีเชิงลบ เพราะอาจทำให้ลูกเข้าใจว่าการเปิดเผยและยอมรับตัวตนของตัวเองเป็นสิ่งที่ผิด แต่ควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของลูก และส่งเสริมให้ลูกเห็นคุณค่าในความแตกต่างของทุกคน

วัยมัธยมศึกษา (13 ปีขึ้นไป)

LGBTQ_4

ลูกวัยนี้เข้าสู่วัยรุ่นอย่างเต็มตัว คุณพ่อคุณแม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับ ความหลากหลายทางเพศ ได้อย่างเปิดเผยมากขึ้น โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการพูดคุยเรื่องเพศที่ถูกต้องและไม่มีอคติ

นอกจากนี้ ยังควรสนับสนุนให้ลูกมีความเป็นตัวเอง มั่นใจในการแสดงออกตัวตนของตนเอง และไม่กลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองอีกด้วย

อ้างอิง
chla.org

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST