READING

ทักษะชีวิต นอกตำราเรียนที่คุณพ่อคุณแม่ควรสอนลูก...

ทักษะชีวิต นอกตำราเรียนที่คุณพ่อคุณแม่ควรสอนลูก

ทักษะชีวิต

ทักษะชีวิต หรือ Life skill หมายถึง ทักษะและความสามารถที่ช่วยให้คนเราเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยองค์ประกอบหลัก ดังนี้

1. การเข้าใจตนเอง (Self Understanding)

2. การเข้าใจสังคม (Social Understanding)

3. การดำรงชีวิต (Livelihood)

4. การพร้อมทำหน้าที่พลเมือง (Active Citizenship)

เพราะการสอน ทักษะชีวิต ให้กับเด็กๆ ไม่จำเป็นต้องรอให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหรือคุณครูเป็นผู้สอน แต่คุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ควรตระหนักถึงความสำคัญของการสอนทักษะชีวิตให้ลูกมากขึ้น เพราะการมีทักษะชีวิต จะช่วยให้ ลูกสามารถจัดการตัวเองเมื่อต้องเผชิญปัญหาในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ ความเครียด รวมไปถึงการปรับตัว ความคิด และการมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งรอบตัวได้ตั้งแต่ตอนที่ลูกยังเล็ก

M.O.M จึงได้รวบรวม 4 ทักษะสำคัญที่หาไม่ได้ในหนังสือเรียน แต่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของลูกมาฝากกันค่ะ

1. Critical Thinking ชนะทุกสิ่ง

Lifeskill_web_1

Critical Thinking หรือการคิดเชิงวิพากษ์ เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ พิจารณา และประเมินเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว โดยใช้เหตุและผลในค้นหาคำตอบ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องเผชิญกับโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูล ข่าวสารทั้งที่เชื่อถือได้ และเชื่อถือไม่ได้ การฝึกลูกให้วิเคราะห์ถึงเหตุและผลของสิ่งต่างๆ จึงเปรียบเสมือนการสร้างเกราะคุ้มกันให้ลูกอีกทางหนึ่ง

คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกการคิดเชิงวิพากษ์ให้ลูกได้ตั้งแต่วัยก่อนเรียน โดยการตั้งคำถามให้ลูกได้คิด เช่น เมื่อลูกอยากได้ของเล่นชิ้นใหม่ คุณพ่อคุณแม่อาจจะตั้งคำถามสัก 3 ข้อว่าทำไมลูกถึงอยากได้ของเล่นนั้น หรือฝึกฝนผ่านการเล่านิทาน คุณพ่อคุณแม่อาจจะหาจังหวะถามลูกว่าถ้าลูกเป็นตัวละครในเรื่องลูกจะทำอย่างไร

2. ปรับตัวได้… เจออะไรก็ไม่กลัว

Lifeskill_web_2

ทุกการเติบโตของลูกต้องพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การฝึกฝนลูกให้สามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์จะช่วยให้ลูกมั่นใจและไม่กังวลเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต คุณพ่อคุณแม่สามารถยกตัวอย่างสถานการณ์ง่ายๆ จากการใช้ธรรมชาติรอบตัวที่ลูกเห็นได้ชัดเจนปลูกฝังเรื่องการปรับตัวให้ลูก เช่น เมฆบนท้องฟ้าที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่ตลอดเวลา หรือใบไม้ที่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสภาพไปตามกาลเวลา

3. ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก

Lifeskill_web_3

คนที่มีทัศนคติเชิงบวกจะสามารถมองเห็นข้อดีของสถานการณ์และผู้คนรอบตัวได้ ซึ่งการสร้างบรรยากาศในครอบครัวให้อบอุ่นถือเป็นคีย์หลักในการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้ลูก คุณพ่อคุณแม่สามารถถ่ายทอดทัศนคติเชิงบวกให้ลูกได้หลากหลายวิธี เช่น ชื่นชมเมื่อลูกช่วยเหลือผู้อื่น คุณแม่ชื่นชมการแต่งกายของคุณพ่อ หรือเมื่อลูกทำผิดคุณพ่อคุณแม่ควรพูดคุยกับลูกด้วยเหตุผล โดยไม่ตัดสินพฤติกรรมและความคิดของลูกด้วยคำพูดเชิงลบ

4. ปลูกฝังให้ลูกรักและเห็นคุณค่าของตัวเอง

Lifeskill_web_4

เด็กวัยเรียนมักเข้าใจว่าคุณค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับผลการเรียน เมื่อผลการเรียนไม่ดี ก็จะรู้สึกสูญเสียความมั่นใจและไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง สิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำคือการปลอบและให้กำลังใจลูก จากนั้นลองหากิจกรรมใหม่ๆ เช่น ทำขนม เต้น หรือไปแคมป์ เมื่อลูกได้ลองทำกิจกรรมอื่นๆ นอกจากการเรียน ลูกจะพบว่าผลการเรียนไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต แต่เขาสามารถเก่งในด้านอื่นๆ ได้ ลูกก็จะเริ่มเห็นคุณค่าตัวเอง รักตัวเอง และก้าวผ่านสถานการณ์แย่ๆ ไปได้

แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ถ้าคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝัง 4 ทักษะชีวิตนี้ให้ลูกตั้งแต่เด็กก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าลูกจะสามารถก้าวผ่านทุกความเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นเติมกำลังใจ และคอยให้คำแนะนำลูกอยู่เสมอด้วยนะคะ

อ้างอิง
BBC News
Adecco
STARFISHLABZ
rakluke
fredericksburg parent & family
Lifehack

PITTAYARAT CH.

พิทยารัตน์ ชูพล: เด็กผู้หญิงผู้รับบทบาทลูกสาวคนเล็ก ที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักเเละความใส่ใจจากคุณแม่ จนมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะมอบความรักอันยิ่งใหญ่แบบนี้ให้ใครสักคนบ้าง

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST