READING

เมื่อลูกมีความมั่นใจมากเกินไป ทำยังไงดี!?...

เมื่อลูกมีความมั่นใจมากเกินไป ทำยังไงดี!?

ความมั่นใจ

พ่อแม่ยุคใหม่น่าจะเข้าใจกันดีว่าการสอนให้ลูกมี self esteem หรือความมั่นใจในตัวเอง เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

เพราะการมี self esteem หรือความมั่นใจในตัวเองนั้น ส่งผลให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ และกล้าริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ ด้วยตัวเอง

แต่ในทางกลับกัน ถ้าลูกเป็นเด็กมี ความมั่นใจ มากเกินไป ก็อาจทำให้ลูกเป็นเด็กที่ไม่รับฟังคนอื่น ไม่เห็นความสำคัญของคนอื่น เย่อหยิ่ง และอาจส่งผลต่อการปรับตัวเข้าสังคมต่อไป

วันนี้ M.O.M จึงได้นำทริกในการรับมือและแก้ไข เมื่อลูกเริ่มมี ความมั่นใจ มากเกินไป แต่จะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการลดทอนคุณค่าในตัวลูกและไม่ทำให้ลูกสูญเสีย self esteem ของตัวเองไปค่ะ

1. สอนให้ลูกรู้จักเคารพผู้อื่น

เคารพผู้อื่น

เด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป มักจะรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าหรือเก่งกว่าคนอื่น

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำไม่ใช่การทำให้ลูกสูญเสียความภาคภูมิใจในตัวเอง แต่คือการสอนให้ลูกมองเห็นคุณค่าของคนอื่น และเคารพคนอื่น ไม่ว่าคนนั้นจะเก่งกว่าหรือด้อยกว่า แต่ทุกคนล้วนมีความสำคัญในแบบของตัวเอง

2. สอนให้ลูกรู้จักถ่อมตัว

รู้จักถ่อมตัว

การเป็นเด็กที่มีความมั่นใจอาจทำให้ลูกได้รับคำชื่นชมจากผู้ใหญ่รอบข้าง แต่สิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรสอนลูกไปพร้อมกันก็คือการรู้จักถ่อมตัว น้อมรับคำชม แต่ไม่โอ้อวดหรืออวดดีว่าตัวเองเก่งกว่าใคร

เพราะการที่เด็กจะได้รับคำชื่นชมเมื่อเขาทำได้ดีหรือทำอะไรสำเร็จ เป็นเรื่องที่ดี แต่คุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนให้ลูกไม่ยึดติดแต่คำชมจนกลายเป็นเด็กดื้อ ไม่เชื่อฟัง และไม่ยอมรับฟังคำแนะนำจากใคร เพราะนั่นจะทำให้ลูกกลายเป็นเด็กที่ไม่เรียนรู้และไม่อยากพัฒนาตัวเองต่อไป

3. สอนให้ลูกรู้จักเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น

เป็นแบบอย่างที่ดี

ถ้าลูกเป็นเด็กมีความมั่นใจ เพราะภูมิใจในความสามารถของตัวเองหรือสามาถทำอะไรสำเร็จได้ด้วยตัวเอง คุณพ่อคุณแม่ควรบอกให้ลูกรู้จักใช้ความสามารถนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น เช่น เป็นตัวเป็นตัวอย่าง ช่วยสอนหรือแนะนำเพื่อน และสอนให้ลูกรู้ว่าคนที่จะเป็นที่รักของคนอื่นนั้น นอกจากเก่งและมีความสามารถแล้ว จะต้องเป็นมิตร ไม่โอ้อวด และมีน้ำใจต่อผู้อื่นด้วย

4. ท้าทายความสามารถที่หลากหลาย

ท้าทายความหลากหลาย

เด็กๆ ควรมีโอกาสได้ลองทำอะไรที่หลากหลาย เพื่อไม่ให้ลูกรู้สึกยึดติดอยู่กับความสำเร็จเดิมๆ และกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองมากเกินไป เพราะไม่เคยรู้สึกผิดหวังและล้มเหลว

ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรหากิจกรรมท้าทายความสามารถให้ลูกได้ลองทำบ่อยๆ เพื่อให้ลูกเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองและฝึกทักษะใหม่ๆ เมื่อลูกได้เจอสิ่งที่แปลกใหม่และไม่คุ้นเคย ซึ่งบางอย่างอาจจะยากจนลูกทำไม่ได้ แต่ก็เพื่อฝึกให้ลูกรู้จักกับความผิดหวังบ้างนั่นเอง

5. พูดคุยกับลูกตามตรง

พูดคุยกับลูกตรงๆ

การพูดคุยหรือตักเตือนลูกตามตรงก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่จะช่วยให้ลูกรู้ตัวว่าเขาแสดงออกไม่ดีหรือไม่เหมาะสมอย่างไร เช่น เมื่อลูกมีท่าทีแข็งกร้าว เถียง และไม่รับฟังคนอื่น ก็ควรตักเตือนว่าลูกกำลังทำตัวไม่น่ารัก และควรปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้ลูกรู้จักวิธีการแสดงออกที่เหมาะสมค่ะ

อ้างอิง
familyfriendlyhq
metroparent
mumsnet

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

COMMENTS ARE OFF THIS POST