READING

พ่อแม่ทำให้ลูกอาย: 4 ผลร้ายจากการตำหนิลูกต่อหน้าคน...

พ่อแม่ทำให้ลูกอาย: 4 ผลร้ายจากการตำหนิลูกต่อหน้าคนอื่นและทำให้ลูกอับอาย

พ่อแม่ทำให้ลูกอาย

วิธีการสื่อสารและสอนลูกไม่ว่าจะเป็นคำพูด น้ำเสียง ท่าทาง และเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ใช้กับลูก มีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้และสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพให้กับลูกได้ เพราะการเลี้ยงดูและสอนลูกที่ดีนั้นควรเริ่มด้วยการใช้พลังงานเชิงบวก เพราะในทางกลับกัน หาก พ่อแม่ทำให้ลูกอาย ใช้คำพูดที่รุนแรง ตอกย้ำปมด้อยและตำหนิติเตียนลูกต่อหน้าคนอื่น แทนที่จะทำให้ลูกเรียนรู้ กลับเป็นการสร้างบาดแผลภายในจิตใจลูกต่อไปได้

ดังนั้น นอกจากความปรารถนาที่ดีของคุณพ่อคุณแม่แล้ว การไม่ตำหนิต่อว่าหรือทำตัวเป็น พ่อแม่ทำให้ลูกอาย รวมถึงการให้กำลังใจและคำพูดเชิงบวกจากคุณพ่อคุณแม่ยังส่งผลดีต่อจิตใจของลูก ช่วยให้ลูกเข้มแข็ง พร้อมที่จะเรียนรู้ และรับมือกับปัญหาต่างๆ ในอนาคต

ในทางตรงกันข้าม หาก คุณพ่อคุณแม่ทำตัวเป็นนักตำหนิ ไม่เคยชื่นชมลูก และทำให้ลูกอับอาย นอกจากไม่ทำให้ลูกเกิดการเรียนรู้ที่ดีแล้ว ยังเกิดผลเสียต่อการเติบโตของลูกได้

5 ผลเสียของการทำให้ลูกอับอาย

1. ทำให้ลูกไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง

ShamingChild_web_1

การเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self-esteem) มีความสำคัญต่อการเติบโตของเด็กเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กที่กำลังเติบโตขึ้นในสังคมปัจจุบัน เพราะจะทำให้ลูกมีภูมิคุ้มกันในจิตใจ สามารถใช้ชีวิตในสังคมที่เต็มไปด้วยการตำหนิและคำวิจารณ์ของคนอื่นได้

ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังความรักและเห็นคุณค่าในตัวเองให้ลูก ด้วยการเคารพและให้เกียรติลูก ไม่ทำให้ลูกรู้สึกอับอายต่อหน้าคนอื่น รวมถึงไม่ใช้คำพูดตำหนิติเตียนที่บั่นทอนจิตใจลูก เช่น “เรื่องง่ายแค่นี้ ทำไมทำไม่ได้” หรือ “คนอื่นทำได้ดีกว่าลูกอีกนะ” เพราะคำพูดเหล่านี้ ส่งผลให้ลูกไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง และไม่มีแรงจูงใจที่จะทำอะไรอีก

2. ทำให้ลูกมองโลกในแง่ร้าย

ShamingChild_web_2

เด็กที่เติบโตมากับการเลี้ยงดูเชิงลบ เช่น ถูกตำหนิต่อว่าให้เจ็บช้ำน้ำใจ หรือถูกทำให้รู้สึกอับอายต่อหน้าคนอื่นอยู่เสมอ นอกจากจะทำให้ลูกเกิดความเครียด สุขภาพจิตไม่ดี และยังทำให้ลูกมีทัศนคติต่อตัวเองและสิ่งรอบตัวในทางลบ เพราะคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถ หรือด้อยกว่าคนอื่น ส่งผลให้ลูกรู้สึกวิตกกังวล ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่กล้าริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ เพราะกลัวความล้มเหลวนั่นเอง

3. ทำให้ลูกชอบโยนความผิดให้ผู้อื่น

ShamingChild_web_3

คำพูดดีๆ จากครอบครัว เป็นเหมือนยาวิเศษที่ช่วยเยียวยาจิตใจลูกในวันที่เจอเรื่องหนักหนาสาหัส แต่หากคุณพ่อคุณแม่เลือกใช้การตำหนิต่อว่า เมื่อลูกทำผิดพลาด แทนการปลอบโยน ให้กำลังใจ และคำแนะนำที่มีประโยชน์ ย่อมเป็นการผลักดันให้ลูกเรียนรู้ที่จะไม่ยอมรับความผิดของตัวเอง พยายามโทษและโยนความผิดให้คนอื่น เพื่อให้ตัวเองไม่ถูกคุณพ่อคุณแม่ตำหนิและต่อว่า

4. ทำให้ลูกอาจเติบโตไปเป็นคน toxic

ShamingChild_web_4

toxic people คือคนที่ส่งพลังงานลบให้กับตัวเองและคนรอบข้าง ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ที่ทำตัวเป็นนักตำหนิ ทำให้ลูกรู้สึกไม่ดีและอับอาย ก็เข้าข่ายเป็น toxic people ประเภทหนึ่ง

มีผลงานวิจัยมากมาย ที่ระบุว่า พ่อแม่ที่เป็น toxic people และจะทำให้ลูกซึมซับความคิดเป็นพิษและมีทัศนคติในแง่ลบ ส่งผลให้ลูกมีโอกาสที่จะนำพฤติกรรมและทัศนคติที่เป็นพิษไปใช้กับคนอื่นต่อไปได้

อ้างอิง
thaihealth
Creative Child

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST