READING

4 เคล็ดลับ ให้ลูกรู้จักทำงานเป็นทีมเวิร์ก...

4 เคล็ดลับ ให้ลูกรู้จักทำงานเป็นทีมเวิร์ก

ทีมเวิร์ก

เมื่อลูกโตพอที่จะมีสังคมเล็กๆ เป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มเล่นกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน หรือเพื่อนร่วมชั้นที่โรงเรียน นั่นเป็นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มเห็นพฤติกรรมและทักษะการปรับตัวเข้ากับคนอื่นและสังคมของลูก

และหากสังเกตให้ดี การที่ลูกได้รวมกลุ่มเล่นกับเพื่อนหลายๆ คนก็คือพื้นฐานของการใช้ทักษะการทำงานเป็นทีม และเรียนรู้เรื่องทีมเวิร์กได้จากการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และสามารถให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ลูกเป็นเด็กที่มีทักษะในการเข้าสังคม เรียนรู้การเล่นเป็นกลุ่ม และทำงานเป็นทีม คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกลูกตั้งแต่เนิ่นๆ ได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

1. หากิจกรรมให้ลูกทำร่วมกับคนอื่น

Teamwork_web_1

จะสอนให้ลูกรู้จักปรับตัวและทำงานร่วมกับคนอื่น ก็ต้องเริ่มจากการพาลูกไปพบเจอและทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นบ้าง อาจจะเป็นกลุ่มเด็กๆ บ้านใกล้เรือนเคียง เริ่มจากการเล่นด้วยกันตามอัธยาศัย ก่อนจะพัฒนาเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความร่วมมือและการแก้ปัญหาร่วมกันมากขึ้น เช่น แบ่งทีมเล่นกีฬา เล่นดนตรีร่วมกัน ทำภารกิจ หรือช่วยกันประดิษฐ์ของเล่นเพื่อเล่นด้วยกันก็ยังได้

กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ลูกเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการวางแผน แบ่งหน้าที่ รับฟังความคิดเห็น ให้ความร่วมมือ และให้อภัย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการทำงานเป็นทีมด้วยกันทั้งสิ้น

2. สอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลือและสนับสนุนคนอื่น

Teamwork_web_2

ตามสัญชาตญาณแล้วคนเราย่อมเลือกที่จะเอื้อประโยชน์ให้ตัวเอง เอาความดีความชอบเข้าตัวเอง ปกป้องตัวเอง และต้องการให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบคนอื่นอยู่เสมอ

แต่การจะสอนให้ลูกเข้าใจการทำงานร่วมกับคนอื่นได้นั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนในทีม ไม่ทิ้งเพื่อนให้อยู่ในสถานการณ์ยากลำบากตามลำพัง พยายามช่วยเพื่อนแก้ปัญหา บางครั้งลูกอาจต้องรู้จักการเสียสละ และที่สำคัญคือการหัดให้กำลังใจและชื่นชมเมื่อเพื่อนทำได้ดีเสียสละ

3. สร้างความสามัคคีภายในบ้าน

Teamwork_web_3

ครอบครัวถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้ลูกซึมซับคำว่าทีมเวิร์กได้เป็นอย่างดี เพราะครอบครัวที่มีความรัก ความสามัคคี คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ จะช่วยปลูกฝังพฤติกรรมเช่นเดียวกันให้กับลูก ทำให้ลูกสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากในครอบครัวไปใช้กับเพื่อนๆ และสังคมของตัวเองได้

4. สอนให้ลูกเห็นข้อดีและความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

Teamwork_web_4

เด็กๆ อาจจะไม่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นมากนัก แต่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถสอนให้ลูกเห็นข้อดีและความสำคัญของการมีทีมเวิร์กจากเรื่องราวใกล้ตัวได้ เช่น ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือกัน หรือเล่านิทานเกี่ยวกับความสามัคคี ให้ลูกคุ้นเคยและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงของตัวเองต่อไปได้

 

อ้างอิง
crisisprevention
theschoolrun
kidsdiscover

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

COMMENTS ARE OFF THIS POST