READING

เด็กมีปัญหา: 5 การเลี้ยงดู ป้องกันก่อนลูกจะกลายเป็...

เด็กมีปัญหา: 5 การเลี้ยงดู ป้องกันก่อนลูกจะกลายเป็นเด็กมีปัญหา

เด็กมีปัญหา

เด็กมีปัญหา เป็นคำเรียกเพื่อบ่งบอกพฤติกรรมของเด็กที่มีนิสัยใจคอและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ เช่น ก้าวร้าว เก็บกด ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้

และเมื่อพูดถึง เด็กมีปัญหา เราอาจแบ่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กๆ ได้ ดังนี้

1. ปัญหาทางพฤติกรรม: เช่น พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อตัวเองและผู้อื่น เช่น ชอบทำร้ายตัวเอง หยาบคาย ใช้ความรุนแรง และก่อกวนผู้อื่น

2. ปัญหาทางการเรียนรู้: เช่น ไม่สามารถเรียนรู้ได้ดีเท่าที่ควร ขาดความรับผิดชอบ ไม่รู้หน้าที่ของตัวเอง เข้าใจและจดจำบทเรียนช้ากว่าคนอื่น

3. ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ: เช่น ความเครียด ความกลัว หรือภาวะซึมเศร้า

4. ปัญหาทางสุขภาพ: เช่น โรคซึมเศร้า โรคอ้วน หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ที่มาและสาเหตุของ เด็กมีปัญหา มักเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู สถานการณ์ทางครอบครัว และสังคมรอบตัวเด็ก

ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงมีส่วนสำคัญที่จะปกป้องลูกน้อยไม่ให้เติบโตเป็นเด็กที่มีปัญหา ด้วย 5 เทคนิคการเลี้ยงดูดังต่อไปนี้

1. เข้าใจธรรมชาติของลูกให้มากที่สุด

troubledchild_web_1

พ่อแม่หลายคนมักคิดว่าเด็กดี คือเด็กที่เรียบร้อย น่ารัก ว่านอนสอนง่าย ส่วนเด็กที่ไม่อยู่นิ่ง ชอบเล่นโลดโผน ไม่ค่อยเชื่อฟัง มักถูกตำหนิว่าเป็นเด็กดื้อ แต่ความจริงแล้ว เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานและลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน คุณพ่อคุณแม่จึงควรทำความเข้าใจธรรมชาติของลูก คอยสนับสนุนและช่วยเหลือเวลาที่ลูกมีปัญหา

หากคุณพ่อคุณแม่ไม่ตัดสินว่าลูกเป็นเด็กไม่ดี ไม่เชื่อฟัง และไม่ได้ดังใจ ก็จะช่วยให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป

2. แสดงความรักและความอบอุ่นอยู่เสมอ

troubledchild_web_2

ความรักและความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ครอบครัวมีความแน่นแฟ้นและมั่นคง การแสดงความรักจะทำให้ลูกรู้สึกว่าเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ แม้ว่าลูกจะทำอะไรผิดพลาด ก็ยังคงได้รับการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่เสมอ

3. พ่อแม่มีทัศนคติที่ดีในการเลี้ยงลูก

troubledchild_web_3

ทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่จะถูกส่งต่อถึงลูก ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรทำให้ครอบครัวเป็นพื้นที่ที่ลูกจะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย ไม่ว่าลูกจะต้องเจอกับคนหรือสถานการณ์เลวร้ายนอกบ้าน แต่เมื่อกลับเข้าบ้าน คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นคนที่แสดงออกเชิงบวกและทำให้ลูกสบายใจอยู่เสมอ

4. เลี้ยงลูกด้วยทางสายกลาง

troubledchild_web_4

การเลี้ยงลูกโดยยึดทางสายกลาง คือ การเลี้ยงลูกด้วยความยืดหยุ่น ไม่ตึงและไม่หย่อนมากเกินไป เช่น ไม่รักและปกป้องลูกมากเกินไป ไม่เข้มงวด แต่ก็ไม่ปล่อยปละละเลยมากเกินไป ก็จะช่วยส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการทางกายและสุขภาพใจที่ดี มีทักษะชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวกับสังคมที่จะเติบโตต่อไปได้

5. เป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริง

troubledchild_web_5

พ่อแม่ที่มีอยู่จริงไม่ได้หมายถึงการเป็นพ่อแม่ที่มีตัวตนหรือมีชีวิตอยู่เท่านั้น แต่หมายถึง การเป็นพ่อแม่ที่ลูกสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ เช่น มีเวลาให้ลูก เปิดใจรับฟังลูก เห็นคุณค่าในตัวลูก และให้โอกาสเมื่อลูกทำผิดพลาด เพราะหากคุณพ่อคุณแม่เคารพและเห็นคุณค่าในตัวลูก ลูกก็จะเป็นเด็กที่รู้คุณค่าของตัวเอง และเคารพตัวเองด้วยเช่นกัน

 

ลูกชอบกัด ปัญหาทางอารมณ์ของเด็กเล็ก กับ 5 วิธีรับมือก่อนติดเป็นนิสัย
อ้างอิง
doctor
synphaet

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST