READING

6 ทักษะดีๆ ที่พ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีติดตัว...

6 ทักษะดีๆ ที่พ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีติดตัว

การเรียนรู้ไม่มีจุดสิ้นสุด ยิ่งสำหรับเด็กๆ แล้ว การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เกิดได้จากทุกอย่างรอบตัว  ไม่ว่าเป็นการสำรวจด้วยตัวเอง จากเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ และการสอนจากคุณครูที่โรงเรียน

แต่ถึงอย่างนั้น ทักษะหลายอย่างที่จำเป็นต่อการเติบโตและใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพก็ยังจำเป็นต้องมาจากการเลี้ยงดูและส่งเสริมจากคุณพ่อคุณแม่ ครั้งนี้เราจึงรวบรวมทักษะชีวิตดีๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ควรสอนและส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ เพื่อในวันหนึ่งเขาจะสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตต่อไป

1. ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

lifeskills_web_1

อุบัติเหตุและอาการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นกับเด็กๆ ได้ตลอดเวลา เพราะความซุกซน อยากรู้อยากลอง และไม่รู้จักการปกป้องตัวเอง ทำให้เด็กๆ มีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ง่าย ซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่สามารถอยู่กับเด็กๆ และคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาได้ก็คงจะดี

แต่จะดีกว่าไหม ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสอนให้ลูกรู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้เช่น ถ้าหกล้มเลือดออก โดนน้ำร้อนลวก หัวปูดหัวโน หรือแม้แต่อุบัติเหตุรุนแรง การปฐมพยาบาล หรือการเรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตที่ถูกวิธีก็สามารถช่วยให้ไม่บาดเจ็บมากขึ้น หรือลดโอกาสที่จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

2. ทักษะการป้องกันตัวและเอาตัวรอด

lifeskills_web_2

เพราะพ่อแม่ไม่อาจปกป้องลูกจากอันตรายได้ตลอดเวลา เด็กๆ จึงควรเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการป้องกันตัว หรือแม้แต่วิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์คับขัน เช่น เมื่อติดอยู่ในรถที่ล็อกไว้ควรทำอย่างไร เมื่อพลัดหลงกับคุณพ่อคุณแม่ควรทำอย่างไร รวมทั้งวิธีขอความช่วยเหลือเมื่อตกอยู่ในอันตราย

เพราะในความเป็นจริงแล้ว เด็กๆ อาจไม่สามารถใช้วิธีการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวหรือเอาตัวรอดจากผู้ใหญ่ได้ แต่เด็กที่เคยเรียนรู้ว่าเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ไหนต้องทำอย่างไรก็จะมีสติ ไม่ตื่นตกใจ และสามารถรับมือได้ดีกว่า

3. ทักษะการบริหารเวลา

lifeskills_web_3

‘ในหนึ่งวันเราสามารถทำอะไรบ้าง’ ถ้าต้องตอบคำถามนี้ แต่ละคนคงมีคำตอบเป็นของตัวเอง บางคนอาจจะทำกิจกรรมอะไรได้มากมายในแต่ละวัน ในขณะที่บางคนก็รู้สึกว่าแต่ละวันผ่านไปโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยทักษะการบริหารเวลาจึงเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้ลูกเรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็ก เพราะจะทำให้ลูกเป็นเด็กที่มีวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง และสามารถใช้เวลาในหนึ่งวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

4. ทักษะการตัดสินใจ

lifeskills_web_4

การตัดสินใจเป็นทักษะสำคัญในการดำเนินชีวิตที่เด็กๆ ควรได้รับการฝึกฝน ด้วยการเปิดโอกาสให้ลูกได้คิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเลือกหรือแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง เมื่อเด็กๆ สามารถตัดสินใจเองได้ ก็จะมีความมั่นใจในตัวเอง กล้าคิดและกล้าลองทำอะไรใหม่ๆ มากขึ้น

5. ทักษะการใช้และออมเงิน

lifeskills_web_5

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักมองข้าม เพราะคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นหรือยังไม่ถึงเวลาที่เด็กๆ จะต้องเรียนรู้ ก็คือทักษะด้านการใช้และเก็บออมเงินอย่างเหมาะสม

แต่ความจริงแล้วการสอนให้ลูกรู้จักการใช้เงิน อาจเริ่มได้ตั้งแต่สอนวิธีการเลือกซื้อของ โดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีในการเลือก เปรียบเทียบราคา  เลือกซื้อของที่จำเป็นและคุ้มราคาของเงินที่จ่ายไป รวมถึงส่งเสริมนิสัยเก็บออมเงินให้ลูกได้ตั้งแต่เด็กๆ เพื่อฝึกให้ลูกเรียนรู้และมีวินัยในการใช้เงินติดตัวไปจนโต

6. ทักษะการทำงานบ้าน

lifeskills_web_6

งานบ้านช่วยสอนอะไรเด็กๆ ได้กว่าที่คิด ไม่ว่าจะผลทางตรงคือการรักษาความสะอาด การทำงานบ้านยังช่วยฝึกความมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การทำงานบ้านจึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนให้ลูกทำได้ตั้งแต่เล็กๆ แม้แรกๆ ลูกจะยังทำได้ไม่ดีนัก ก็อย่าเพิ่งตำหนิหรือต่อว่าให้เสียกำลังใจ เพราะเมื่อลูกหัดทำจนคุ้นเคยแล้ว ทักษะนี้จะติดตัวลูกต่อไปจนโตได้เลยค่ะ

อ้างอิง
flintobox
verywellfamily
busykidshappymom

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST