READING

เมื่อไรคุณถึงควรให้ลูกใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต...

เมื่อไรคุณถึงควรให้ลูกใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตมีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของพวกเราเป็นอย่างมาก ที่มากไปกว่านั้น การเรียนการสอนในสมัยนี้ยังได้มีการผลักดันให้แท็บเล็ตกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบการศึกษา

แต่คุณรู้ไหมว่า…

เด็ก 0-2 ขวบ ไม่สามารถแปลงเสียงและภาพที่เห็นและได้ยินจากหน้าจอให้กลายเป็นความรู้ที่นำมาพัฒนาได้ ทั้งที่เป็นช่วงเวลาที่สมอง ร่างกาย ภาษา ความฉลาด และอารมณ์ของเด็ก จะพัฒนาได้เร็วที่สุด เด็กในช่วงนี้จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผ่านการลองผิดลองถูก โดยมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

เด็กแรกเกิดจนถึง 2 ขวบมีอัตราการดูสื่อผ่านหน้าจอมากขึ้นเรื่อยๆ

จากผลการศึกษาของ Dr. Veerasak Cholajaya, หัวหน้าแผนกการพัฒนาและการเติบโต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า 99.7% ของเด็กตั้งแต่ 1.5–12 เดือน ใช้เวลาดูหน้าจอเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อวัน และเพิ่มเป็น 5 ชั่วโมง เมื่อเด็กอายุ 18 เดือน

usesmartphone_1

การดูสื่อผ่านหน้าจอจะมีผลกระทบต่อสมองและการพัฒนาของเด็ก

จากการวิจัยยังพบอีกว่าเด็กที่ดูสื่อผ่านหน้าจอเป็นเวลานาน จะทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ ช้าลง แถมยังมีผลกระทบกับระดับความสำเร็จในด้านการศึกษา อาชีพ ครอบครัว และ สังคมอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเด็กได้ดูสื่อที่มีความรุนแรง จะทำให้เด็กมีปัญหาด้านการนอน และมีพฤติกรรมรุนแรง ผลการศึกษาจากเนเธอร์แลนด์ยังแสดงให้เห็นอีกว่า ยิ่งเด็กดูสื่อที่มีความรุนแรงนานมากเท่าไร เด็กจะมีโอกาสเป็นสมาธิสั้นได้มากเท่านั้น

สาเหตุของการที่เด็กบริโภคสื่อมากเกินไป

มีหลายปัจจัยที่ทำให้เด็กบริโภคสื่อมากเกินไป แต่โดยหลักๆ แล้วจะมาจากตัวเด็ก ยิ่งเด็กบริโภคสื่อมากเท่าไรเด็กก็จะเกิดอาการติดเพราะว่ามันสนุก ส่วนอีกปัจจัยก็คือพ่อแม่ที่มักจะดูมือถือตลอดเวลา ทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง

เด็กควรจะดูหน้าจอได้เมื่อไร

  1. ตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป
  2. ช่วงอายุ 2-5 ขวบ ควรดูไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน
  3. เลือกรายการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
  4. ไม่ให้ลูกดูหน้าจอเพียงลำพัง
  5. หลีกเลี่ยงการดูหน้าจอก่อนเวลานอน

 

 

 

อ้างอิง
happymom

Fon Chalisa

คุณแม่ของเด็กชายวัย 3 ขวบ ที่กำลังคิดว่าตัวเองมีพลังวิเศษ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST