READING

พาลูกๆ นั่งกระเช้าลอยน้ำ ชมอุโบสถแปลกที่วัดนิเวศธร...

พาลูกๆ นั่งกระเช้าลอยน้ำ ชมอุโบสถแปลกที่วัดนิเวศธรรมประวัติ

วัดไทยที่มีกิจกรรมสนุกๆ ให้ครอบครัวได้นั่งกระเช้าลอยน้ำเข้าไปศึกษาสถาปัตยกรรมสไตล์โกทิก ที่ไม่ได้งดงามแค่อาคารและสิ่งปลูกสร้าง แต่ยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

วัดนิเวศธรรมประวัติแห่งนี้มีความแปลกและน่าสนใจอยู่ตรงที่ วัดตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา และอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่งเมื่อ พ.ศ. 2421 เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพระราชกุศลเมื่อเสด็จมาประทับแรม ณ พระราชวังบางปะอิน

ซึ่งก่อนจะเข้าไปเยี่ยมชมหรือกราบไหว้ที่ตัววัดได้นั้น ต้องนั่งกระเช้าลอยน้ำข้ามแม่น้ำไป โดยจะมีเณรน้อยเป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนตัวของกระเช้าให้เราทุกคน และสมทบค่ากระเช้ากันได้ตามจิตศรัทธา ซึ่งกระเช้าสามารถรับคนได้ครั้งละ 6-8 คน และมีที่กั้นป้องกันแน่นหนา รับรองว่าไม่ตกลงไปแน่นอน

เมื่อเข้าใกล้วัดขึ้นเรื่อยๆ ก็จะเริ่มเห็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของวัดเป็นอันดับแรก คือกุฏิสีสันสวยงามสีชมพูตัดกับเขียว หรือสีเขียวตัดกับเหลือง จากนั้นก็จะเห็นอาคารต่างๆ ภายในวัดที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกทิก ตั้งแต่รั้วทางเดิน จนถึงต้นไม้ พืชพรรณต่างๆ ก็มีการจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบร่มรื่นตลอดทางเดิน ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในหมู่บ้านยุโรปเล็กๆ แตกต่างจากวัดไทยทั่วไป

แต่เมื่อเดินเลียบเรื่อยจนเข้ามาถึงในพระอุโบสถที่เรียกกันว่า ‘อุโบสถแปลก’ ก็จะเห็นเป็นโดมหอคอยปลายแหลมตามอย่างวิหารในสถาปัตยกรรมตะวันตก บริเวณยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุด เหนือขึ้นไปนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

และหากมองขึ้นไปบนฝาผนังด้านหน้าของพระประธาน จะมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ประดับด้วยกระจกสีที่สั่งเข้ามาจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทย ส่วนช่องหน้าต่างภายในพระอุโบสถก็จะเจาะเป็นทรงโค้ง ใช้กระจกสีสันต่างๆ ประดับ ดังนั้น เมื่อแสงอาทิตย์ส่องลอดกระจกเข้ามา ก็จะเห็นเป็นแสงสีสะท้อนสวยงามแปลกตา

วัดนิเวศธรรมประวัติ
พิกัด: https://goo.gl/maps/nTmjbSwCvZw
โทร. 035-261-219
เวลาทำการ: กระเช้าข้ามฟากเปิดให้บริการตั้งแต่ 05:30-21:00 น.
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม

Avatar

สาวยุค 90's ลูกครึ่งจีนฮ่องกง feat. เชียงใหม่ ที่พูดฮ่องกงไม่ได้ อู้กำเมืองบ่จ้าง ติดนิยาย รักการจดบันทึกและการกินเหนือทุกสิ่งอย่าง มีลูกสาวเป็นหมาอ้วนสีเหลืองอ่อน

RELATED POST