Category: กรุ๊ปเอ
Features

ทำนายนิสัยลูกจากกรุ๊ปเลือด

ว่ากันว่า กรุ๊ปเลือดของคนเรา บอกอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเราได้มากกว่าที่คิด รวมถึงการทำนายลักษณะนิสัยของเด็กๆ ซึ่งเคยมีการทดลองที่พอจะบอกได้ว่าเด็กแต่ละกรุ๊ปเลือด มักจะมีนิสัยใจคอเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร