Category: การดื่มน้ำ
News Update

NEWS UPDATE: ยิ่งดื่มน้ำมากขึ้น เด็กยิ่งสามารถทำงานหลากหลายในเวลาเดียวกันได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ได้ทำการศึกษาเด็ก 75 คนที่อยู่ในกลางรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปรียบเทียบระดับน้ำปัสสาวะของเด็กและประสิทธิภาพทางการรู้คิดหลังจากดื่มน้ำ 0.5 ลิตรต่อกันเป็นเวลา 4 วันและหลังดื่มน้ำ 2.5 ลิตรเป็นเวลา 3 วัน  ผลวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการดื่มน้ำให้เพียงพอเป็นประโยชน์ต่อการทำงานซับซ้อน..