Category: การออกกำลังกาย
News Update

NEWS UPDATE: แม่ที่ออกกำลังกายมีแนวโน้มว่าสารอาหารในน้ำนมจะมีสูงขึ้น

อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่านมแม่นั้นมีประโยชน์มหาศาลต่อลูก แต่งานวิจัยใหม่อาจชี้ให้เห็นว่านมแม่สามารถมีคุณประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นได้อีกจากการออกกำลังกาย งานวิจัยใหม่จาก the Ohio State University Wexner Medical Centre พบว่าสารอาหารในน้ำนมมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อคุณแม่นั้นออกกำลังกายเป็นประจำ โดยจะช่วยทั้งลดโอกาสของการเป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน รวมถึงโรคหัวใจของเด็กในอนาคตอีกด้วยอีกด้วย การวิจัยนั้นได้ทดลองกับหนู..
News Update

NEWS UPDATE: งานวิจัยเผยเด็กที่มีฐานะยากจนมีแนวโน้มว่าพวกเขาออกกำลังกายน้อยกว่าเด็กทั่วไป

งานวิจัยจาก Sport England ได้เปิดเผยสถิติเกี่ยวกับการออกกำลังกายของเด็ก ว่าแม้แต่ฐานะของเด็กก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนว่าเด็กจะออกกำลังกายเยอะ หรือน้อยต่างกันหรือไม่อย่างไร โดยสถิติได้เปิดเผยว่า มีเด็กเพียงสองในห้าคนจากบ้านที่มีรายได้ต่ำ ได้ออกกำลังกาย  60 นาทีต่อวัน แต่กลับกันสำหรับเด็กๆ จากบ้านที่มีฐานะดีกว่าจะมีเวลาออกกำลังกายเพิ่มขึ้นกว่า 54 เปอร์เซ็นต์..
News Update

NEWS UPDATE: การออกกำลังกายมีผลกับสมองส่วน Hippocampus ส่งผลให้เด็กฉลาด ความจำดี และแข็งแรง

งานวิจัยจาก University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำการศึกษาการทำงานของสมองเด็กจำนวน 49 คน อายุระหว่าง 9 - 10 ขวบ ด้วยการสแกน MRI..