Category: การเรียนของลูก
News Update

NEWS UPDATE: พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนของลูกกับคุณครู ส่งผลให้ลูกมีผลการเรียนและเข้าสังคมได้ดี

ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิสซูรี-โคลัมเบีย ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร School Psychology Quarterly and the Journal of School Psychology กล่าวว่าการพูดคุยระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กที่โรงเรียน นักวิจัย  Keith..