Category: การ์ตูนความรู้
INTERVIEW
Work with Kids

WORK WITH KIDS: พิมพ์พิชา อุตสาหจิต—กับภารกิจแปลงโฉม ‘มหาสนุก’ ให้เป็นการ์ตูนความรู้สำหรับเด็กเจนฯ Z

ถ้าพูดถึงหนังสือการ์ตูนแก๊กสัญชาติไทย ชื่อ ขายหัวเราะ และ มหาสนุก น่าจะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเป็นอันดับแรกๆ แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ถ้านับจนถึงปัจจุบันนี้ ขายหัวเราะ มีอายุอยู่ในวงการหนังสือมาแล้วกว่า 47 ปี (ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2516) ส่วนหนังสือการ์ตูนเล่มน้องอย่าง มหาสนุก ก็มีอายุ 45 ปี (ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518)