Category: กิจกรรมส่งเสริมทักษะ

NEWS UPDATE: ผอ.โรงเรียนวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ปิ๊งไอเดีย! ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สอนนักเรียนประถมพับผ้า-รีดผ้า แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

นายกาลสิษฐ์ เพชรคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรังคภูมิพุทธาวาส อ.กันตัง จ.ตรัง จัดกิจกรรมเสริมทักษะหลักสูตรการรีดผ้า พับผ้า พาเพลิน ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6 กว่า 100 คน เพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตจริง ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง..