Category: ข่าว

NEWS UPDATE: ถั่วเป็นอาหารทางเลือกที่ดี แต่อาจต้องมีปัจจัยอื่นด้วย

มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า ถั่วมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว เส้นใย และแร่ธาตุสูง ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ แต่งานวิจัยจากสวีเดนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ฮาร์ต (Heart) พบว่า ประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับจากถั่วก็มีข้อจำกัด และขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทางสุขภาพอื่นๆ ด้วย

NEWS UPDATE: แม่ที่กินยาโรคซึมเศร้าระหว่างตั้งครรภ์ อาจส่งผลต่อสมองลูกในท้อง

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่กำลังพยายามศึกษาผลของการใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าระหว่างตั้งครรภ์ โดยงานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่ายาทำให้เสี่ยงต่อการแท้ง และบางชิ้นก็กำลังศึกษาผลที่อาจเกิดขึ้นกับทารก เช่น ความพิการและความเสี่ยงในการเป็นโรคออทิสติก และยังมีงานวิจัยอื่นๆ ที่ตั้งคำถามต่องานวิจัยเบื้องต้นเหล่านี้