Category: ครูอ๊อด – สุรชัย สุขเขียวอ่อน
INTERVIEW
Work with Kids

Interview: ครูอ๊อด—สุรชัย สุขเขียวอ่อน กับบ้านนกขมิ้น บ้านหลังใหญ่ของเด็กเร่ร่อนที่มีความรักเป็นรั้วล้อมบ้าน

หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อครูอ๊อดและบ้านนกขมิ้นจากโครงการรับบริจาคของมือสองสารพัดชนิดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และสมทบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ด้อยโอกาสที่มีครูอ๊อดเป็นเสมือน ‘พ่อ’ ของพวกเขา จากเด็กที่เคยเร่ร่อนข้างถนน ครูอ๊อดไม่มองข้ามพวกเขาและให้โอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวขนาดใหญ่ในบ้านนกขมิ้น มีอาหารกินสามมื้อ มีที่หลับนอนให้ความอบอุ่น และได้เรียนหนังสือจนจบมหาวิทยาลัย