Category: คลัสเตอร์

NEWS UPDATE: จังหวัดอุตรดิตถ์พบคลัสเตอร์โรงเรียนอนุบาล ติดเชื้อแล้ว 19 คน กลุ่มเสี่ยง 446 คน

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 1 พบเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและคนขับรถรับส่ง ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 19 ราย พร้อมกับกลุ่มเสี่ยงนักเรียน และคุณครู ที่จำเป็นต้องได้รับการกักตัวกว่า 446 ราย โดยนายศุภมิตร ปาณธูป..