Category: ความรุนแรงภายในโรงเรียน
Work with Kids

WORK WITH KIDS: คุยกับนักจิตวิทยาพัฒนาการ เมื่อความรุนแรงในโรงเรียนทำให้เด็กต้องได้รับการเยียวยา

เมื่อโรงเรียน—สถานที่ที่ควรจะอบอุ่นและปลอดภัยสำหรับเด็กจนได้รับการเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง กลายเป็นที่ที่สร้างประสบการณ์และความทรงจำอันเลวร้ายให้กับเด็ก โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเจริญเติบโต การโดนทำร้ายจากคนที่ควรจะเป็นที่พึ่งให้เขาได้ ย่อมนำมาซึ่งความกระทบกระเทือนจิตใจและส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ

News Update

NEWS UPDATE: นักจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น แนะนำวิธีเยียวยาจิตใจลูกเมื่อถูกครูทำร้าย ชี้ปัญหาความรุนแรงภายในโรงเรียนเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขทั้งระบบ

ปัญหาความรุนแรงที่เกิดภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนด้วยกันเอง หรือคุณครูลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุ แน่นอนว่าความรุนแรงนั้นส่งผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจของเด็กนักเรียน ทำให้เด็กหลายคนกลัวการไปโรงเรียน เพราะมองว่าโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดภัย นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โฆษกกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องหาวิธีเยียวยาสภาพจิตใจของลูก อาจจะพูดคุยกับลูกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนว่า ลูกมีความคิดเห็นอย่างไร เคยถูกกระทำความรุนแรงหรือเปล่า หากลูกมีอาการหวาดกลัว..