Category: ความรุนแรงในโรงเรียนทำให้เด็กต้องได้รับการเยียวยา
Work with Kids

WORK WITH KIDS: คุยกับนักจิตวิทยาพัฒนาการ เมื่อความรุนแรงในโรงเรียนทำให้เด็กต้องได้รับการเยียวยา

เมื่อโรงเรียน—สถานที่ที่ควรจะอบอุ่นและปลอดภัยสำหรับเด็กจนได้รับการเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง กลายเป็นที่ที่สร้างประสบการณ์และความทรงจำอันเลวร้ายให้กับเด็ก โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเจริญเติบโต การโดนทำร้ายจากคนที่ควรจะเป็นที่พึ่งให้เขาได้ ย่อมนำมาซึ่งความกระทบกระเทือนจิตใจและส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ