Category: ความสวย

4 เทคนิค สอนลูกให้เข้าใจความหมายของ real size beauty

คุณพ่อคุณแม่คงเคยเห็นและได้ยินเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแนวคิด real size beauty เพื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยมการตัดสินความงามและสมบูรณ์แบบของผู้หญิงด้วยรูปร่างหน้าตาที่สวยงามตามพิมพ์นิยม ให้กลายเป็นเรื่องล้าสมัย เพราะความจริงแล้ว คุณค่าและความภาคภูมิใจในตัวเอง ไม่ควรถูกคนอื่นวัดและตัดสินกันที่รูปลักษณ์ภายนอก