Category: ความเห็นอกเห็นใจ

4 เทคนิคสอนลูกให้เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (empathy) ตั้งแต่ยังเล็ก

ช่วงปฐมวัยของลูก หนึ่งในพฤติกรรมที่มักจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องกุมขมับอยู่บ่อยๆ ก็คือ การยืดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ไม่รู้จัก เห็นอกเห็นใจคนอื่น นึกถึงตัวเองเป็นหลัก และต้องการการตอบสนองอย่างเร่งด่วน