Category: ความแตกต่าง

5 วิธีช่วยให้ลูกเคารพและอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้

ในปัจจุบันความแตกต่างถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในสังคมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ รูปร่างหน้าตา หรืออะไรก็ตาม Dr. Silvia Pereira-Smith ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมที่ Medical University of South Carolina กล่าวว่า เด็กที่อยู่แต่ในสังคมที่มีแต่คนที่เหมือนกันไปหมด จะไม่มีการพัฒนาที่ดีเท่าไรนัก แต่การสอนให้เด็กยอมรับความแตกต่างจะช่วยให้เด็กเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดี ปรับตัวง่าย และมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอีกด้วย

ความแตกต่างระหว่างคุณพ่อคุณแม่ Gen Y และลูก Gen Alpha

คุณเป็นหนึ่งในคุณพ่อคุณแม่ที่มาจากเจเนเรชั่นวาย (Generation Y) หรือเกิดและเติบโตในช่วงปี พ.ศ. 2523-2540 ใช่หรือเปล่า, ถ้าใช่ ลูกๆ ของคุณก็คือสมาชิกแห่งเจเนเรชั่นอัลฟ่า (Generation Alpha) ซึ่งหมายถึงคนที่เกิดและเติบโตในช่วงปี พ.ศ 2553–2568