Category: คาร์ซีต

คาร์ซีต (car seat) แบบไหนเหมาะกับลูกวัยไหนกันบ้าง?!

คาร์ซีต (car seat) หรือนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก มีไว้เพื่อความปลอดภัย ป้องกัน และลดอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กๆ ขณะเดินทางโดยรถยนต์ได้

NEWS UPDATE: ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก แนะการใช้ Car Seat ที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เผยข้อดีของการติดตั้งเบาะที่นั่ง ซึ่งทำหน้าที่เหมือนเข็มขัดนิรภัย หรือ คาร์ซีต จะช่วยลดระดับความรุนแรง และลดการบาดเจ็บของเด็กกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ โดยวิธีการติดตั้งคาร์ซีต ควรติดตั้งตามช่วงอายุของเด็ก..

7 เทคนิค ฝึกลูกรักให้นั่งคาร์ซีต

หลายครั้งที่เราได้ยินเรื่องราวน่าเศร้า เมื่ออุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้บางครอบครัวต้องสูญเสียลูกอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่ในทางกลับกัน เราก็เคยเห็นว่ามีเด็กที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันได้ราวกับปาฏิหารย์ แต่หลายครอบครัวก็รู้ดีว่าการฝึกให้ลูกนั่งคาร์ซีตนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย